بررسی جايگزين کردن انرژي خورشيدي با گاز طبيعي در بخش خانگي – پایان نامه

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- روش تحقيق

به طور كلي روش هاي تحقيق را مي توان با توجه به دو ملاك الف) هدف تحقيق) نحوه گردآوري داده ها، تقسيم بندي كرد (سرمد، 1377، ص104-78).

الف) دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف

تحقيقات علمي بر اساس هدف تحقيق به سه دسته تقسيم مي شود:

 1. تحقيق بنيادي: که هدف آن تبيين روابط بين پديده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در يک زمينه خاص است.
 2. تحقيق کاربردي: که در پي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است.
 3. تحقيق و توسعه: فرايندي است که به منظور تدوين و تشخيص مناسب بودن يک فرآورده آموزشي (روشها و برنامه‌هاي درسي) انجام مي‌شود و هدف آن تدوين يا تهيه برنامه‌ها و امثال آن است، به طوري که ابتدا موقعيت نامعين خاصي مشخص شده و بر اساس يافته‌هاي پژوهشي، طرح يا برنامه ويژه آن تدوين و توليد مي‌شود. با توجه به اين كه هدف اين پژوهش كاربردي و در يك زمينه خاص است، اين پايان نامه از نظر نوع تحقيقات كاربردي مي باشد.

ب) دسته بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده ها

تحقيقات علمي را بر اساس چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز (طرح تحقيق) مي توان به دسته هاي زير تقسيم كرد:

 1. تحقيق توصيفي (غير آزمايشي)
 2. تحقيق آزمايشي

تحقيق توصيفي، شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط با پديده هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي تواند صرفا براي شناخت بيشتر شرايط موجود براي ياري دادن به فرآيند تصميم گيري باشد. تحقيقات توصيفي را مي توان به دسته هاي زير تقسيم كرد:

 • تحقيق پيمايشي[1]: که براي بررسي توزيع ويژگيهاييک جامعه آماري به کار مي‌رود.
 • تحقيق همبستگي[2]: که در آن ميان متغيرها براساس هدف تحقيق تحليل مي‌گردد.
 • اقدام پژوهي[3]: که هدف آن توصيف شرايط يا پديده‌هاي مربوط به نظام آموزشيمي‌باشد.
 • بررسي موردي[4]: در اين تحقيق پژوهشگر به انتخاب يك «مورد» پرداخته و آن را از جنبه‌هاي بي‌شمار بررسي مي‌کند.
 • تحقيق پس رويدادي[5]:در اين دسته تحقيقات پژوهشگر با توجه به متغير وابسته، به بررسي علل احتمالي وقوع آن مي‌پردازد.

تحقيقات آزمايشي نيز به منظور برقراري رابطه علت-معلولي ميان دو يا چند متغير از طرحهاي آزمايشي استفاده مي‌شوند. (سرمد، 1377)

روش تحقيق حاضر از نوع همبستگي و با استفاده از رويکرد پس رويدادي (از طريق اطلاعات گذشته) مي باشد. در اين نوع پژوهش ها، هدف بررسي روابط موجود بين متغيرهاست و داده ها از محيطي که به گونه اي طبيعي وجود داشته اند و يا از وقايع گذشته بدون دخالت پژوهش گر رخ داده است، جمع آوري وتجزيه وتحليل مي شود. (دلاور، 1384؛393) براي آزمون فرضيات تحقيق از ضريب همبستگي استفاده مي شود و در صورت وجود همبستگي بين دو متغير، به منظور توضيح مقدار متغير وابسته از روي متغير مستقل، مدل رگرسيون ارائه خواهد شد.

 1. 29. Survey research

[2]. Correlation research

[3]. Action research

[4]. Case study

[5]. Ex-post research

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات تحقيق:

 • آيا قيمت تمام شده انرژي خورشيدي در مقايسه با گازهاي طبيعي کمتر است؟
 • آيا جايگزيني انرژي خورشيدي با گاز هاي طبيعي در بخش خانگي مقرون به صرفه مي باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *