بررسی جایگزین کردن انرژی خورشیدی با گاز طبیعی در بخش خانگی – پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۱- روش تحقیق

به طور کلی روش های تحقیق را می توان با توجه به دو ملاک الف) هدف تحقیق) نحوه گردآوری داده ها، تقسیم بندی کرد (سرمد، ۱۳۷۷، ص۱۰۴-۷۸).

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف

تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شود:

 1. تحقیق بنیادی: که هدف آن تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
 2. تحقیق کاربردی: که در پی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.
 3. تحقیق و توسعه: فرایندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی (روشها و برنامه‌های درسی) انجام می‌شود و هدف آن تدوین یا تهیه برنامه‌ها و امثال آن است، به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و بر اساس یافته‌های پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید می‌شود. با توجه به این که هدف این پژوهش کاربردی و در یک زمینه خاص است، این پایان نامه از نظر نوع تحقیقات کاربردی می باشد.

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

 1. تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)
 2. تحقیق آزمایشی

تحقیق توصیفی، شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط با پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود برای یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. تحقیقات توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

 • تحقیق پیمایشی[۱]: که برای بررسی توزیع ویژگیهاییک جامعه آماری به کار می‌رود.
 • تحقیق همبستگی[۲]: که در آن میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد.
 • اقدام پژوهی[۳]: که هدف آن توصیف شرایط یا پدیده‌های مربوط به نظام آموزشیمی‌باشد.
 • بررسی موردی[۴]: در این تحقیق پژوهشگر به انتخاب یک «مورد» پرداخته و آن را از جنبه‌های بی‌شمار بررسی می‌کند.
 • تحقیق پس رویدادی[۵]:در این دسته تحقیقات پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته، به بررسی علل احتمالی وقوع آن می‌پردازد.

تحقیقات آزمایشی نیز به منظور برقراری رابطه علت-معلولی میان دو یا چند متغیر از طرحهای آزمایشی استفاده می‌شوند. (سرمد، ۱۳۷۷)

روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. در این نوع پژوهش ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرهاست و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته بدون دخالت پژوهش گر رخ داده است، جمع آوری وتجزیه وتحلیل می شود. (دلاور، ۱۳۸۴؛۳۹۳) برای آزمون فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی استفاده می شود و در صورت وجود همبستگی بین دو متغیر، به منظور توضیح مقدار متغیر وابسته از روی متغیر مستقل، مدل رگرسیون ارائه خواهد شد.

 1. ۲۹٫ Survey research

[۲]. Correlation research

[۳]. Action research

[۴]. Case study

[۵]. Ex-post research

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات تحقیق:

 • آیا قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی کمتر است؟
 • آیا جایگزینی انرژی خورشیدی با گاز های طبیعی در بخش خانگی مقرون به صرفه می باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی با فرمت ورد