بررسی دقت پيشبيني سود در عرضه اوليه سهام-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود 

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت آزمون فرضيه­هاي تحقيق، مراحل زير انجام شده است:

1 ـ انتخاب شركت­هاي جديد الورود به بازار سرمايه در بازه زماني مورد نظر.

2 ـ اخذ صورت­هاي مالي و ساير اطلاعات مورد نياز شركت­هاي انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلاعات مورد نياز از صورت­هاي مالي شركت­هاي نمونه.

3 ـ محاسبه نسبت­هاي مورد نياز شركت­هاي نمونه با استفاده از نرم افزار اكسل.

4 ـ استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و Excel ، جهت محاسبه متغيرها و نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه­ها و انجام ساير تجزيه و تحليل­ها با به كارگيري روش­هاي آماري همچون آمار توصيفي، همبستگي (ضريب همبستگي، ضريب تعيين)، آناليز رگرسيون و آزمون ضرايب آن، آناليز همبستگي و آزمون ضرايب آن.

همان گونه كه در تحقيق مطرح شد، براي آزمون فرضيه­ها از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين تعديل شده به منظور توصيف و بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق استفاده مي­گردد. براي تعيين استفاده از معادله خط رگرسيون و نيز امكان تعميم نتايج نمونه به جامعه، بايد معني­دار بودن ضريب همبستگي مورد آزمون قرار گيرد كه براي اين منظور از آزمون t استفاده مي­شود. اگر T محاسبه شده، از جدول در سطح اطمينان 95 تا 99 درصد بيشتر باشد به اين معني است كه ضريب همبستگي به دست آمده آن قدر قابل توجه است كه احتمال ناشي شدن آن از تغييرات تصادفي اندك است و مي­توان نتيجه آن را به جامعه تعميم داد.

 

4 ـ 4 تجزيه و تحليل فرضيه­هاي تحقيق

با توجه به مستندات و ادبيات اشاره شده در فصل دوم و هم­چنين خلاصه چارچوب نظري تحقيق در فصل اول، نشان از اين مطلب دارد كه در اكثر تحقيقات انجام شده، متغيرهاي مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه و در تحليل و تفسير كلي از آن­ها استفاده نموده­اند. در اين مرحله محقق، پس از تعيين و محاسبه متغيرهاي مستقل و وابسته، به آزمون فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل آن­ها مي­پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگي بين متغير وابسته و متغير مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضي بين متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده می‌گردد. در واقع، تجزيه و تحليل رگرسيون كمك مي­كند تا رابطه خطي بين متغيرها را در صورت وجود چنين رابطه­اي پيدا كنيم. در مرحله پاياني براي تعيين ميزان ارتباط بين متغير وابسته و متغير مستقل در تحقيق از معيار همبستگي استفاده شده است. جهت اجتناب از محاسبه آماره­هاي متناظر در جدول t، نرم افزار SPSS مقدار احتمال[1] را محاسبه و ارائه مي­نمايد كه از آن مي­توان براي رد يا تأييد فرض صفر استفاده نمود.همچنین لازم به ذکراست که آزمون رابطه غیرخطی بین متغیرهای تحقیق انجام شده وباتوجه به آماره F آزمون،به این نتیجه رسیدیم که رگرسیون خطی بهترین برازش را از متغیرهای مدل ارائه می کند.

[1]. P – Value or significance level

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

، هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين خطاي پيش­بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركت­ها در دو مقطع زماني مي­باشد

 پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود 

Author: 95

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *