تحلیل و ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت-پایان نامه رشته حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه چهارم بدین شرح است که شاخص های عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) بر محافظه کاری غیر شرطی تاثیر دارند. تجزیه و تحلیل های آماری ناشی از آزمون فرضیه فوق نشان دادند که دو شاخص استفاده شده برای عملکرد اطلاعاتی(خطای پیش بینی سود و تغییر پذیری بازده) در این پژوهش، به این دلیل که سطح معناداری آنها به ترتیب 505/0 و 157/0 و بیش از 5% می باشند، می توان نتیجه گرفت که بر محافظه کاری غیر شرطی فاقد تاثیر می باشند.

 

5-3- مقایسه نتایج یافته ها با پژوهش های مشابه

نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیق یوشی سایتو (2012) که به بررسی ارتباط بین عدم کارایی مدیریت شرکت با محافظه‌کاری شرطی در شرکت پرداخت، منطبق می‌باشد. او برای اندازه گیری کارایی مدیریت از شیوه ای جدید در اندازه گیری نسبت دوپانت استفاده نمود که نتایج حاصل، نشان‌دهنده وجود رابطه معکوس بین کارایی مدیریت شرکت با محافظه‌کاری شرطی می‌باشد.

همچنین یافته های این پژوهش در خصوص رابطه منفی عملکرد و کارآیی مدیریتی با محافظه کاری شرطی و نیز تاثیر معکوس عملکرد اطلاعاتی(معیار خطای پیش بینی سود) بر محافظه کاری شرطی، با نتایج حاصل از تحقیق محمدرضا جان علیپور (1393) که به تاثیرعدم اطمینان اطلاعاتی و کارایی مدیریتی بر محافظه‌کاری شرطی در شرکتهای بزرگ و کوچک پرداخته بود، مطابقت دارد. لازم به ذکر است که وی جهت سنجش کارآیی مدیریتی از شاخص ROA و جهت تعیین کارآیی اطلاعاتی از سه معیار خطای پیش بینی سود هر سهم، تغییر پذیری بازده و پراکندگی پیش بینی سود هر سهم در شرکتهای بزرگ و کوچک استفاده نموده است.

5-4- بحث و نتیجه گیری کلی

با توجه به تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها که در فصل چهار ارائه گردید، نتیجه گیری کلی تحقیق به شرح زیر است: در این پژوهش به تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی طی سالهای 1387 الی 1392 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. برای این منظور اهداف پژوهش را طی چهار فرضیه اصلی مطرح نموده و در فصل چهار تجزیه و تحلیل آماری آنها ارائه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که عملکرد مدیریتی تاثیر منفی و معناداری با محافظه کاری شرطی دارد، بدین معنی که هرچه عملکرد و کارایی مدیریت یک شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرد می توان محافظه کاری شرطی کمتری را در گزارشگری مالی آنها مشاهده نمود و  به بیان دیگر می توان عنوان نمود که شرکت هایی که عملکرد مدیریتی مطلوبی ندارد از محافظه کاری بیشتری در گزارش سود و زیان خود استفاده می کند، یعنی تمایل بیشتری به شناسایی زیان خواهند داشت. در ادامه نیز این نتیجه حاصل گردید که عملکرد مدیریتی تاثیر مثبت و معناداری با محافظه کاری غیر شرطی دارد، بدین صورت که هرچه عملکرد مدیریت در سطح مناسبتری قرار گیرد محافظه کاری بیشتری در گزارشات مالی، خصوصاً در ترازنامه شرکت لحاظ می گردد. بدین معنی که شرکت  تمايل به ارائه ي كم تر از واقع ارزش دفتري خالص دارايي ها نسبت به ارزش بازار آن ها دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی  تاثیر می گذارند یا خیر؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *