تعیین رابطه بین سود اقتصادي با بازده حقوق صاحبان سرمايه در شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار -پايان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش مبتني بر ارزش فعلي جريانات نقدي:

مدل جريانات نقدي تنزيل شده مبتني بر اين فرض است كه سهامداران عادي در قبال شركت ادعاي باقي مانده دارند و در ابتدا به تعهدات (پرداخت اصل و فرع قرضه) رسيدگي مي‌شود. در نتيجه ارزش سهام عادي بر مبناي انتظارات از سودهاي نقدي آتي و نيز نرخ بازده مورد انتظار آنها تعيين مي‌گردد.

طبق مدل تنزيل سود نقدي، ارزش يك سهم عادي برابر است با ارزش فعلي سودهاي نقدي آتي مورد انتظار كه قرار است دريافت شود. مدل به صورت زير تشريح مي‌شود:

در اين فرمول  قيمت جاري سهام،  سود سهام مورد انتظاري كه در پايان سال t پرداخت مي‌گردد و  نرخ بازده مورد انتظار سهام است. اگر انتظار بر اين باشد كه سود سهام با نرخ ثابتي افزايش يابد، مدل رشد ثابت گوردون را مي‌توان به اين صورت بيان كرد:

بنابراين، سرمايه گذاران انتظار بازده سود سهام  به علاوه بازده تغييرات قيمت (g) را دارند تا نرخ بازده كل مساوي با  گردد و در نقطه تعادل اين نرخ مساوي با نرخ بازده مورد انتظار است. سود سهام در گذشته ثابت بوده و اگر سرمايه‌گذاران پيش بيني كنند كه روند گذشته در آينده نيز ادامه دارد، در اين صورت g براساس نرخ رشد گذشته تعيين مي‌گردد. ولي اگر نرخ رشد شركتي در گذشته نوسان داشته، در اين صورت سرمايه‌گذاران نرخ رشد گذشته را براي آينده در نظر نمي‌گيرند و لازم است نرخ رشد به روش ديگري محاسبه شود (شريعت پناهي، 1376، ص 423)2.

ـ روش مبتني بر نرخ نگهداري[1] راه ديگري است كه بدان وسيله g را محاسبه مي‌نمايند. در اجراي اين روش، نخست ميانگين نسبت سود تقسيمي و مكمل آن، يعني «نرخ نگهداري» را در نرخ بازده مورد انتظار آينده سهام عادي شركت ضريب مي‌نمايند (پارسائيان، 1382، ص 209-208)2.

(نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي) (نرخ تقسيمي – 1) = (نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي) (نرخ نگهداري) = g

طبق تحقيق جاري از اين روش جهت محاسبه نرخ رشد استفاده مي‌شود.

[1] – Retention growh rate

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقيق

هر تحقیقی دارای سه هدف می باشد 1) هدف علمی  2) هدف کاربردی 3) هدف خاص و این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و به دنبال سه هدف فوق می باشد .

سهامداران همواره به دنبال راههايي براي ارزيابي عملکرد مديران در جهت ثروت آفريني براي شرکت و برآورد عملکرد آينده مي باشند و در عمل مشاهده مي شود که از اطلاعات و معيار هاي نامناسبي براي قضاوت در مورد عملکرد مديران استفاده مي کنند. عدم استفاده از معيارهاي مناسب براي ارزيابي عملکرد و ارزش آفريني براي سهامداران از يک سو باعث مي شود قيمت سهام شرکتها به ارزش واقعي آنها نزديک نشود و اين پديده معمولاً موجب ضرر و زيان يک گروه از خريداران سهام و سود سرشار گروه ديگر خواهد شد . از سوي ديگر عدم جبران خدمات مديران به تناسب عملکرد واقعي آنها در جهت حداکثر سازي ثروت سهامداران موجب ايجاد شکاف بين منافع مديران و سهامداران شد ه و مشکلات تضاد منافع ميان نماينده و مالک به وجود خواهد آمد. بنابراين تحقيق حاضر سعی دارد به بررسي محتواي اطلاعاتي EVA شركتهاي برتر و وجود رابطه احتمالي بين سود اقتصادي وسود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سرمايه[1]  شركتها بپردازد.

[1]– ROE

پایان نامه بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری با

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :بررسی رابطه بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE   با فرمت ورد

Author: 95