دانلود پايان نامه حسابداري:ارائه غير خطي بودن ارتباط بين مالكيت سهام مديريت و ثبات سود

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فرضیه­های تحقیق

فرضیه عبارت است از حدس یا گمانی اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاءو متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید. بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودن آن باید مورد آزمون قرار گیرد (حافظ نیا، 1382).

در تحقیق حاضر با توجه به سوال اصلی تحقیق که عبارت است از اینکه آیا مالكيت سهام مديريت بر ارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي تاثیرمعنادار دارد، فرضیه های زیر طراحی شده است.

  1. اقلام تعهدي در مقايسه با اقلام نقدي، از ثبات كمتري برخورداراست.

2.اقلام تعهدي با قابليت اتكاي كمتر در مقايسه با اقلام تعهدي با قابليت اتكاي بيشتر ازثبات كمتري برخورداراست.

3.ارتباط بين مالكيت سهام مديریت و ثبات سود غير خطي مي باشد.

درخصوص فرضیه اول تحقیق این چنین مطرح می شود که برای سودهای آتی، اقلام تعهدی سود نسبت به اقلام نقدی از ثبات کمتری برخوردارند. برای آزمون این فرضیه از مدل زیر استفاده شده است. معادله زیر در واقع برای آزمون ثبات اقلام نقدی سود و ثبات تفاضلی اقلام تعهدی استفاده می شود:

ROAt+1+ β1ROAt+ β 2TAcctt                                                                                                       (فرمول 3 -1)

در معادله فوق، β1 ثبات اقلام نقدی سود، β2 ثبات تفاضلی اقلام تعهدی سود را اندازه گیری می کند. فرضیه1 پیش بینی می کند، اقلام تعهدی سود نسبت به اقلام نقدی آن از ثبات کمتری برخوردار می باشد.

در فرضیه2 برای هرکدام از اجزای اقلام تعهدی درجه ای ازقابلیت اتکاء پیش بینی شده است که به صورت زیرطبقه بندی می شوند.

(فرمول 3-2)                                                                         FIN >ΔWC >ΔNCO    Δ

مدل فرضیه 2 به شکل زیر بیان می شود:

(فرمول 3-3)                             ROA t+1=β●+ β1ROAt+ β2WCt+ β3NCOt+ β4FINt+ εt

که در معادله فوق، β1 ثبات اقلام نقدی سود را اندازه گیری می کند، در حالیکه β3, β2 و β 4 ثبات تفاضلی هر یک از 3 مؤلفه تعهدی سود را اندازه گیری می کند.

در تئوری مطرح شده درخصوص اثرمالکیت سهام مدیریت به عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ثبات سودواقلام تعهدی حسابداری، فرضیه 3 چنین بیان می شود: بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود یک ارتباط غیر خطی وجود دارد.

  برای مدل سازی این روابط غیر خطی از معادله زیراستفاده می شود و سپس اثر متقابل MSO و MSO² را با ROAt بررسی می کنیم. همچنین اقلام تعهدی سود، یعنی TACC، را بهWCt، NCOtو FINt تجزیه نموده و سپس اثر متقابل هر سه مؤلفه فوق را با MSO و MSO² بررسی خواهیم نمود. گنجاندن توان دوم (MSO²)MSO به منظور آزمون وجود روابط خاص U شکل (درجه دوم) می باشد. این مدل همچنین اجازه ارتباط مستقیم بین ROAt+1 و MSO ، MSO² و کلیه متغیرهای کنترل را می دهد، که در زیر ارائه شده است:

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقيق

از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف كاربردي تحقيق حاضر نيز، پيشنهاد براي سرمايه گذاراني كه به طور عام به رقم سود توجه ويژه اي دارند. آنها سودهاي بدون نوسان وياكم نوسان را باكيفيت تر تلقي مي كنند. به عبارت بهتر، آنها در شركتهايي حاضرند سرمايه گذاري كنند كه روند سود آنها داراي ثبات بيشتري است.

بنابراين سودهاي گزارش شده همواره به عنوان يكي از معيارهاي تصميم گيري مالي، داراي اعتبار ويژه اي است. مديران واحدهاي تجاري سعي دارند در فرآيند تعيين سود دخالت نمايند تا رقم سود در راستاي اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مديران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مديريت مي كنند و بدين منظور از روشهاي متعددي استفاده مي كنند، آنها به منظور نشان دادن تصويري مطلوب از روند سودآوري، در چارچوب اصول و روشهاي حسابداري دست به مديريت سود مي زنند. مديران از طريق انتخاب روشهاي خاص حسابداري و همچنين تغيير در برآورد مي تواند سود را دستكاري كنند.

با توجه به مشكلات نمايندگي وتضاد منافع بين مديران وسهامداران، يكي از راههاي پيشنهادي براي بهبود روابط قراردادي ونمايندگي استفاده ازمكانيزم هاي حاكميت شركتي مي باشد. از مكانيزم هاي موثر حاكميت شركتي مي توان به مالكيت مديريت اشاره نمود.

پایان نامه بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *