دانلود پایان نامه درباره بررسی ارتباط عاملی واریانس مازاد بازده صندوق

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

قسمتی از متن پایان نامه :

.

.  مطالعات انجام شده داخلی

در ایران تاکنون تأثیر عوامل مختلفی روی بازده صندوق­ها مورد بررسی قرار گرفته است و به کمک معیارهای مبتنی بر نظریه مدرن پرتفوی (معیارهای جنسن، فامای تفکیک شده، شارپ، ترینر، هنریکسون) و هم­چنین معیارهای مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوی (معیارهای سورتینو و معیار نسبت پتانسیل مطلوب) عملکرد صندوق­ها را ارزیابی کردند اما اثر واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق است، بر عملکرد، تاکنون در ایران به­کار گرفته نشده است، که در این تحقیق جهت ارزیابی عملکرد از آن بهره می­گیریم.

مجتهد زاده و طارمی(۱۳۸۵)، در تحقیقی به آزمون عوامل ریسک معرفی شده توسط مدل فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. به این منظور محدوده مکانی تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و محدوده زمانی آن ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۳ به مدت ۴ سال در نظر گرفته شد. برای این تحقیق سه فرضیه طراحی گردید که با استفاده از مدل رگرسیون سری زمانی چند متغیره ارایه شده توسط فاما و فرنچ آزمون شد. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان­دهنده­ی رابطه مثبت بین صرف ریسک و میانگین بازده سهام می­باشد. همچنین میانگین بازده سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار رابطه معکوس دارد .در شرکتهای کوچک این رابطه قوی­تر و در شرکتهای بزرگ ضعیف­تر است. چنانچه اندازه با عامل صرف ریسک بازار و یا به همراه دو عامل دیگر (صرف ریسک بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) در نظر گرفته شود، ارتباط آن با میانگین بازده سهام مثبت می­شود. در شرکتهای بزرگ این ارتباط قوی تر از شرکتهای کوچک است .در مواردی که عامل اندازه به تنهایی یا به همراه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار درنظر گرفته شود، با میانگین بازده سهام رابطه معکوس دارد .

پورزمانی و همکاران(۱۳۸۹) در مقاله­ای با عنوان” بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران” به بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر بازدهی صندوق­های سرمایه گذاری مشترک در ایران پرداخته است، به این منظور اطلاعات ۱۳ صندوق سرمایه گذاری مشترک در یک بازه زمانی ۶۵ هفته­ای، از ابتدای شهریورماه سال ۱۳۸۷ لغایت آبانماه ۱۳۸۸، مورد آزمون قرار گرفت. به منظور بررسی تاثیر متغیرهای تحقیق بر بازدهی که داده های ترکیبی صندوق­ها، الگوی رگرسیون چند متغیره فاما و فرنچ و برای تخمین پارامترهای الگو از الگوی داده های مختلط الگویی قابل اتکا در اندازه گیری تأثیر چندگانه متغیرها می باشد مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق ۷ فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین نوسانات بازده صندوق تا دوره قبل، بازده دوره گذشته صندوق، سن صندوق، نرخ گردش دارایی های تحت مدیریت صندوق تا دوره قبل، و بازده کسب شده توسط صندوق همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شواهد حاکی از آن است که میان دارایی های تحت مدیریت صندوق در دوره قبل، هزینه های صندوق، نرخ رشد پول جدید نسبت به دوره قبل، و بازدهی صندوق تفاوتی معناداری وجود دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

بررسی تأثیر نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها است. به این منظور با بررسی ارتباط عاملی چون واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق به­کار گرفته می­شود و عملکرد صندوق های بورس اوراق بهادار به مدیران صندوق­ها کمک کند تا بتوانند تصمیمات بهتری را در جهت انتخاب سبد دارایی صندوق­های مربوطه اتخاذ کنند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند و سود بیشتری را عاید خود و سرمایه­گذاران خود کنند.

۱-۳٫  سؤال‏ پژوهش‏

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­شود که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها با فرمت ورد