دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط بين دارايي هاي نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت های پذیرفته شده در بورس

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10- روش های آماری مورد استفاده در پژوهش

براي تجزيه و تحليل آماري داده‌ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق از آمار توصيفي (جدول فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون کروسکال-والیس[1]، ضريب همبستگي جزیی[2] و مدل­سازی معادله ساختاری[3]) استفاده شد. در این مطالعه سطح آلفا به میزان 5٪ تعیین شد. بنابراین سطح معناداری 95 درصد در نظر گرفته می­شود.

در ادامه شرح مختصري راجع به سه آزمون­ مورد استفاده (آزمون تفاوت میانگین، تحليل همبستگي و مدل­سازی معادله ساختاری) ارائه می­شود. جدول شماره 3-4 خلاصه آزمون­هاي آماري را نشان مي­­دهد.

3-10-1- آزمون تفاوت میانگین

برای آزمون فرض درباره میانگین­های جامعه، از آزمون t استفاده شد. همچنین از این آزمون برای مقایسه میانگین­های دو گروه مستقل نیز استفاده می­شود (دلاور، 1380: 244).  اما زمانی که هدف بررسی تفاوت میانگین­های بیش از دو جامعه (نمونه) باشد، استفاده از آزمونt  نامناسب بوده و باید تحلیل واریانس یا آزمون F انجام پذیرد. تحلیل واریانس در واقع روشی برای آزمایش تفاوت بین گروه­های مختلف داد­ها یا نمونه­هاست. این روش کل واریانس موجود در یک مجموعه از داده­ها را به دو بخش تقسیم می­کند. بخشی از این واریانس ممکن است به خاطر شانس و تصادف ایجاد شده باشد و بخش دیگر ممکن است ناشی از دلایل یا عوامل خاصی باشد. از طرف دیگر واریانس موجود ممکن است ناشی از تفاوت بین گروه­های مورد مطالعه و یا به خاطر تفاوت موجود در درون نمونه­ها حادث شده باشد. بنابراین تحلیل واریانس به عنوان روشی تحلیلی با بررسی مجموع این تفاوت­ها به تبیین پدیده مورد نظر می­پردازد (کلانتری، 1382: 125).

آزمون کروسکال-والیس در واقع معادل تحلیل واریانس یک طرفه بوده و آزمون ناپارامتری است، اما برخلاف آن نیازی به مفروضات آن نظیر اینکه نمونه­ها از یک جامعه نرمال بدست آمده باشد و یا اینکه انحراف معیار یکسانی داشته باشند، ندارد. آزمون کروسکال-والیس زمانی استفاده می­شود که تعداد نمونه ­ها بیش از دو گروه باشد (کلانتری، 1382: 157).

3-10-2- آزمون ضریب همبستگی

زمانی که هدف پژوهش تعیین رابطه یا همبستگی دو متغیر است، از این آزمون استفاده می­شود. همبستگی بین دو متغیر دارای دامنه­ای است که از 1- شروع و تا 1+ ادامه دارد. این ارزش­های مـقداری هـمبستگی را، “ضریـب همبستـگی” می­گـویند. ضریب همبستگی 1-  نشان­دهنده همبستگی معکوس و کامل و 1+ نشان­دهنده همبستگی مستقیم و کامل است (دلاور، 1380: 231 و 232). همبستگی دارای انواع مختلفی است که در این مبحث نمی­گنجد.

همبستگی جزیی با حذف اثرات سایر متغیرها تنها روابط بین دو متغیر را مورد بررسی قرار می­دهد. به عبارت دیگر در این آماره با ثابت نگهداشتن اثرات سایر متغیرها، تنها رابطه یک متغیر وابسته با یک متغیر مستقل سنجیده می­شود. بنابراین هر ضریب هبستگی جزیی رابطه یک متغیر را با متغیر وابسته، مورد توجه قرار می­دهد. با توجه به اینکه در این مطالعه اثر 3 متغیر مورد کنترل قرار می­گیرد، همبستگی جزیی ضریب نوع سوم[1] نامیده می­شود (کلانتری، 1382: 112و 113)

[1] – Third Order Coefficient

[1] – Kruskal-Wallis Test

[2] – Partial Correlation

[3] – Structural Equation Modeling (SEM)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با توجه به سوال­هاي مطرح شده در بخش­هاي پيشين، اهداف اين مطالعه به شرح زير است:

  • بررسي اهميت گزارشگري دارايي­هاي نامشهود شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به ارزش بازار اين شرکت­ها،
  • بررسي تاثير ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • بررسي تاثير دارايي­هاي “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پيشنهادهايي در خصوص شناسايي و يا عدم شناسايي اقلام نامشهود و اصلاح عمليـات گزارشـگري شـرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به منظور پیش­بینی عملکرد.

اين اهداف هم براي کليه شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم براي هر صنعت دنبال خواهد شد.

[1]– Unregistered Intangibles

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *