دانلود پایان نامه ارشد: بررسی میزان تأثیر پراکندگی مالکیت بر سطح افشای اختیاری شرکت ها

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2   روش تحقيق

در هر تحقيق ابتدا بايد ماهيت، اهداف و دامنه آن مشخص شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه­هاي معتبر به واقعيت­ها دست يافت. فرآيند تحقيق، فرآيندي است که طي آن محقق مي­کوشد با پردازش علمي و منظم داده­ها، فرضيه­هاي خود را به بوته آزمايش بگذارد. روش تحقيق حاضرتوصيفي و از نوع همبستگي است. توصيفي بودن تحقیق به اين دليل است که هدف آن توصيف کردن شرايط يا پديده­هاي مورد بررسي وبراي شناخت بيشتر شرايط موجود مي­باشد ،  همبستگي بودن تحقیق به این دليل است­که در اين تحقيق رابطه بين متغيرها مدنظر است. تحقيق حاضر به بررسي روابط بين متغيرها پرداخته و در پي تأیید یا عدم تأیید اين رابطه در شرايط کنوني بر اساس داده­هاي تاريخي مي­باشد. در این تحقیق از روش آرشیوی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. روش مورد نظر براي بررسي همبستگي بين متغيرها، رگرسيون مي­باشد. در روش تحلیل رگرسیون رابطه ميان متغيرها براساس هدف تحقيق تحليل مي­گردد. اين تحقيق داراي يک متغير وابسته و چند متغير مستقل می باشد که ميزان اثر متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از طريق آزمون­هاي رگرسيون برازش مي‏شود

3-3  فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آن

بر اساس تئوري اثباتي و تئوري نمايندگي عواملي مانند ساختار مالكيتي (تمركز مالكيت، مالكيت مديريتي و مالكيت خارجي)، اهرم مالي، سودآوري و اندازه شركت مي توانند تفاوت در ميزان افشاي اختياري شركت ها را تشريح نمايند. طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدايي مالكيت و كنترل از يكديگر و ايجاد تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت هزينه هايي را در پي دارد كه تحت عنوان هزينه هاي نمايندگي ناميده مي شوند. در اين ميان افشا مي تواند به عنوان علامتي از سوي مديران مبني بر حركت آن ها در راستاي منافع مالكان باشد. با توجه به اينكه سطح تضاد منافع ميان مالكيت و مديريت و همچنين رفتارهاي فرصت طلبانه مديريت در شركت هايي كه تعداد سهامداران آن ها زياد است، بالا مي باشد، از اين رو انتظار مي رود اين شركت ها نسبت به شركت هايي كه از مالكيت متمركزتر برخوردار هستند افشاي بيشتري داشته باشند. بنابراين ما انتظار داريم ميزان پراكندگي مالكيت اثر قابل ملاحظه اي بر ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركتها داشته باشد. از این رو، اولین فرضیه این تحقیق را می توان به صورت زیر تدوین کرد:

فرضيه اول:  ميان ميزان پراكندگي مالكيت و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركتها رابطه وجود دارد.

تئوري نمايندگي و تئوري علامت دهي رابطه معني داري را ميان رويه هاي افشا و سودآوري متصور مي باشد (واتسون و همكاران[1]، 2002؛ ايسميل و كندلر[2]، 2005). در شركت هايي كه از سودآوري بالايي برخوردار مي‏باشند مديران در راستاي تثبيت موقعيت شغلي خود و افزايش ميزان پرداخت ها به ويژه تلاش مي كنند تا اطلاعات را با جزئيات بيشتري ارائه نمايند. همچنين از آنجايي كه شركتهاي سودآور بيشتر در معرض فشار سياسي و رسيدگي عمومي قرار دارند لذا از مكانيسم هايي همچون افشاي اختياري بيشتر بهره مي گيرند. بر اساس مطالعات هولند (2005) شركت ها در موقعيت هاي خوب افشاي اختياري بيشتري را نسبت به موقعيت هاي بد ارائه مي نمايند. بنابراين ما انتظار داريم رابطه معني داري ميان سودآوري و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها وجود داشته باشد. لذا دومین فرضیه این مطالعه به صورت زیر قابل بیان خواهد بود:

با توجه به مطالب فوق ما در اين تحقيق جهت روشن شدن ميزان تأثير هر يك از اين عوامل ياد شده بر ميزان افشاي اختياري، رابطه ميان ميزان افشاي اختياري با تمرکز مالكيت و سودآوري را با مد نظر قرار دادن اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بررسي خواهيم كرد.  بنابراين اصلی ترین سوالات پژوهش به شرح زير قابل بيان مي باشد:

فرضيه دوم:  ميان سود آوري و ميزان محتواي اطلاعاتي افشاي اختياري شركت ها رابطه وجود دارد.

[1] Watson et al

[2] Ismail and Chandler

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف تحقيق

هدف اصلی از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ابتدا اثر ساختار مالکیت بر میزان افشای اختیاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه میان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری بررسی می شود. در ادامه نیز اثر سودآوری بر میزان افشای اختیاری نیز به عنوان دومین عامل تبیین کننده میزان افشای اختیاری مورد بررسی واقع می شود. همچنین در این مطالعه اثرات متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی بر رابطه تمرکز مالکیت و سودآوری با افشای اختیاری کنترل می شود. با توجه به موارد فوق اهداف خاص این تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:

  • بررسی نوع و میزان تأثیر پراکندگی مالکیت بر سطح افشای اختیاری شرکت ها
  • ارزیابی چگونگی تأثیرپذیری میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها از سودآوری آنها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *