دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

همانگونه که در فصل دوم عنوان گردید 4 رویکرد برای سنجش عملکرد و کارایی مدیریت شامل رویکرد حسابداری، رویکرد مدیریت مالی، رویکرد اقتصادی و رویکرد تلفیقی وجود دارد و نیز محافظه کاری شرطی و غیر شرطی را می توان بر اساس مدلهای مختلفی ارزیابی نمود. لذا با توجه به معیارهای استفاده در این پژوهش می توان به جای شاخص ROA  از سایر شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت مانند سود هرسهم، رشد فروش، جریانهای نقدی و … و همچنین درخصوص محافظه کاری از مدل شیواکومار و سایر مدل های معرفی شده و نیز برای کارایی و عملکرد اطلاعاتی می توان از معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی و سایر شاخص ها بهره برد.

به نظر پژوهشگر، هر یک از موارد مطرح شده در زیر می توانند در پژوهش هاي آتی به عنوان موضوع هاي پیشنهادي جهت تحقیق، مد نظر قرار گیرند:

  • بررسی مقايسه ای تاثیر محافظه کاری با استفاده از روش های گوناگون اندازه گیری محافظه کاری(شرطی و غیر شرطی) بر محتوای اطلاعاتی سود.
  • بررسی ارتباط بین محافظه کاری شرطی با فرصت رشد شرکت در شرکتهای بزرگ و کوچک
  • بررسی رابطه محافظه کاری با کنترل های داخلی شرکت ها

 

5-6- خلاصه فصل

در فصل اول به بیان مسئله، اهداف و کلیات پژوهش پرداخته شد، سپس در فصل دوم چارچوب نظری پژوهش و تحقیقات صورت گرفته ای که به گونه ای با موضوع پژوهش حاضر مرتبط بودند، عنوان شد. در فصل سوم روش پژوهش و جامعه آماری آن بیان و مدل ها و متغیرهای تحقیق تشریح گردید. فصل چهارم به آزمون فرضیه ها و تحلیل آماری نتایج آنها اختصاص داده شد. در نهایت در این فصل نتایج کلی حاصل از هر فرضیه عنوان و یافته های پژوهش به همراه پیشنهادات تحقیق تشریح گردید. در نهایت ماحصل پژوهش بدین گونه بدست آمد که عملکرد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر منفی و بر محافظه کاری غیر شرطی تاثیر مثبت و معناداری دارد و نیز خطای پیش بینی سود تاثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری شرطی دارد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی  تاثیر می گذارند یا خیر؟

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

Author: 95