دانلود پایان نامه بررسی عوامل اصلي موثر در سامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز با استفاده از سامانه گزارش مطلوب

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

5ـ2 ـ نتيجه گيري :

اين پژوهش به ارزيابی قابليت گزارشگري مطلوب سامانه مالي  گمرک شیراز پرداخته و هدف آن تجزيه و تحليل وضعيت سامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز  استان و ارائه راه حل هاي مناسب براي بهبود گزارشگري مالي از لحاظ سامانه هاي حسابداري مالي ، تامين اعتبار و سامانه خزانه داري و اموال گمرک شیراز مي باشد. عدم وضوح ارائه اطلاعات مالي گمرک شیراز به استفاده کنندگان آن دليل اصلي انتخاب موضوع پژوهش از نظر محقق بوده است . قبل از شروع پژوهش به نظر مي آمد که فرضيات ارائه شده که جواب هوشمندانه از نظر محقق به سوالات پژوهش بوده مورد تاييد قرار خواهند گرفت. وجود موانع مشکلات متعدد از ديدگاه محقق عوامل اصلي تاييد فرضيه ها پيش بيني مي شد. در همين راستا نتايج حاصل از آزمون فرضيات بعد از تجزيه و تحليل و مشاهدات به شرح زير ارائه مي شوند :

فرضيه اول : سامانه تامين اعتبار گمرک شیراز ازتوانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه را دارا مي باشد.

نتيجه اي که با آزمون کاي دو از روي داده ها به دست آمده ، فرضيه H0 رد شد و فرضيه H1 مورد تاييدقرار گرفت. سامانه تامين اعتبار گمرک شیراز  فاقد توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه است.

فرضيه دوم : سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري  گمرک شیراز ازتوانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.

همان گونه که در فصل چهارم نيز جزئيات آزمون فرضيه دوم آمده است. نتيجه اي که با آزمون کاي دو از روي داده ها به دست آمد. فرضيه H0 رد شده و فرضيه H1 تأييد شده است. سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي  گمرک شیراز فاقد توانايي گزارش دهي صورتهاي مالي به نحو مطلوب است .

فرضيه سوم : سامانه خزانه داري  گمرک شیراز  از قابليت لازم مورد انتظار از يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است .

نتيجه اي که ما در فصل چهارم در مورد فرضيه سوم به آن رسيده ايم رد فرضيه H0 و تاييد فرضيه H1 بوده است . سامانه خزانه داري گمرک شیراز فاقد قابليت هاي لازم مورد انتظار از يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است .

در اداره امور مالي   گمرک شیراز کافي نيست که فقط به مطالعه و ضعف  گمرک اکتفا نمود بلکه بايد عواملي را که ايجاد کننده آن وضعيت بوده اند مورد تجزيه و تحليل قرار داد .

دستگاههاي اجرايي دولتي که اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محل اعتبار بودجه کل کشور تامين و پرداخت مي گردد ، ايجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزينه هاي انجام شده خواهند بود و   هزينه هاي انجام شده را در دفاتر خود ثبت مي نمايند  و درآمد دولت در دستگاه ديگري ( خزانه داري کل) متمرکز مي گردد. در صورتيکه در گمرک حسابداري درآمد و هزينه در يک واحد مالي مجتمع و در يك دفاتر منعکس مي شود . و مي توان حساب درآمدهاي گمرک  ( خزانه) را توام يا غير متمرکز و به طور جداگانه عمل نمود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف هاي کلي پژوهش شامل موارد زير است:

  • ارزيابي دقيق گزارشگري مالي موجود در گمرک شیرازو مقايسه آن با نحوه گزارشگري مالي مطلوب با توجه به عوامل تعيين شده.
  • تعيين عوامل اصلي موثر درسامانه گزارشگري مالي گمرک شیرازبا استفاده از سامانه گزارش مطلوب
  • ارزيابي عملکردسامانه هاي اطلاعاتي درحسابداري مالي و تامين اعتبار و سامانه خزانه داري باتوجه به شاخص موثر در گزارشگري مالی گمرک شیراز

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامین اعتبار و خزانه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامین اعتبار و خزانه با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *