دانلود پایان نامه بررسی قدرت پیش بینی سود جامع نسبت به سود خالص برای پیش بینی سود خالص

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

5.2.3 نتایج آزمون فرضیه سوم: نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معناداری دارد.

همان­طور که در فصل چهارم تحقیق نیز بدان اشاره شد، به منظور انجام آزمون فرضیه­ی فوق، سه آزمون طراحی شد. در آزمون اول، مدل سود باقیمانده اولسان (1995) که به عنوان مدل معیار برگزیده شده بود مورد آزمون قرار گرفت. هدف از این آزمون، بررسی رابطه­ی بین ارزش دفتری و سود غیر عادی با قیمت بازار سهام شرکت بود. مطابق با ادبیات موجود در این زمینه، گمان می­رفت که بین ارزش دفتری و سود غیر عادی با قیمت بازار سهام شرکت رابطه­ی مثبت و معنی­داری وجود داشته باشد. همچنین پیش­بینی می­شد که ضریب BVE نزدیک به یک باشد. پس از انجام آزمون مذکور وجود رابطه­ی مثبت و معنی­دار بین ارزش دفتری و سود غیرعادی با قیمت بازار سهام شرکت به اثبات رسید اما بر خلاف آنچه انتظار می­رفت، ضریب ارزش دفتری نزدیک به یک نبود.

آزمون دوم نیز بدین صورت انجام شد که ابتدا معیارهای ریسک حسابداری به مدل معیار اضافه شد تا تأثیر معیارهای ریسک حسابداری بر قیمت بازار سهام در نظر گرفته شود. بر این اساس مدل­های 3-5 و 3-6 برآورد و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برازش مدل­های مذکور نشان داد که بین معیارهای نوسانات سود (یعنی سود خالص و سود جامع) با قیمت بازار سهام شرکت رابطه­ی منفی و معنی­داری وجود دارد. منفی بودن رابطه­ی بین معیارهای نوسانات سود با قیمت بازار سهام شرکت مطابق با ادبیات تحقیق و قابل انتظار بود. وجود رابطه­ی منفی بین معیارهای نوسانات سود و قیمت بازار سهام شرکت نیز حاکی از آن است که با افزایش نوسانات سود، ریسک شرکت افزایش (این موضوع پس از آزمون فرضیه­ی دوم نیز به اثبات رسید) و قیمت بازار سهام شرکت کاهش پیدا می­کند. اما نکته­ی جالب توجه آن بود که با مقایسه­ی ضرایب رگرسیونی معیارهای نوسانات سود در مدل­های 4-5 و 4-6 این نتیجه حاصل می­شود که رابطه­ی بین نوسانات سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت قوی­تر از رابطه­ی بین نوسانات سود خالص با قیمت بازار سهام شرکت است.بر این اساس و با توجه به پیشینه مطروحه در فصل دوم، نتایج این آزمون با نتایج حاصل از تحقیق هادر و همکاران (2006) مطابقت دارد.

در نهایت، نتایج حاصل از آزمون سوم نشان داد که نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه­ی معنی­داری ندارد. لذا فرضیه­ی سوم تحقیق در سطح اطمینان 95% پذیرفته نشد. همچنین لازم به ذکر است که با توجه به پیشینه مطروحه در فصل دوم، نتایج این آزمون با نتایج حاصل از تحقیق بارث و همکاران (1995) همخوانی دارد.

5.2.4 نتایج آزمون فرضیه­ چهارم: سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه ­نقد عملیاتی آتی دارد.

به منظور انجام آزمون فوق دو مدل 3-8 و 3-9 طراحی شدند. نتایج حاصل از برازش مدل­های رگرسیونی نشان داد که سود خالص دارای رابطه­ی معنی­داری با جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعداست در حالی­که سود جامع، رابطه­ی معنی­داری با جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعدندارد. این موضوع مؤید آن است که سود خالص قدرت پیش­ بینی­ کنندگی بیشتری نسبت به سود جامع دارد. علاوه بر این، برخلاف انتظاری که می­رفت تا ضرایب سود خالص و سود جامع مثبت باشند، پس از برازش مدل­ها، هر دو، دارای علامت منفی شدند. این موضوع شاید بدین علت باشد که با گزارش سود بیشتر در دوره­ی جاری، شرکت­ها ناچار به پرداخت سود تقسیمی[1] و مالیات بیشتر (با توجه به شرایط بازار، انتظارات سهامداران و قوانین مالیاتی در ایران) در دوره­­ی بعدی ­گردند، که هر دوی این موضوع منجر به خروج وجه نقد از شرکت و درنتیجه کاهش جریان وجه نقد عملیاتی در دوره­ی آتی می­شود. بنابراین، با عنایت به نتایج بدست آمده، فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر قدرت پیش بینی کنندگی بیشتر سود خالص نسبت به سود جامع در پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی، در سطح اطمینان 90%، پذیرفته می­شود.

همچنین لازم به ذکر است که نتایج حاصل از این آزمون مشابه با نتایج تحقیق دالیوال و همکاران (1999) و بر خلاف نتایج کاناگارتنام و همکاران (2009) است.

[1].بر طبق ماده 90 قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های تحقیق:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی بیان مسئله پرسش­های زیر قابل طرح است:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این تحقیق معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر است با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *