دانلود پایان نامه-تحلیل روش های اندازه گیری محافظه کاری شرطی

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

بازاري كه از ناكارايي رنج مي برد، احتمال وقوع حباب در سطح قيمت ها وجود دارد زيرا علت اصلي پيدايش حباب قيمت و فاصله يافتن قيمت ذاتي از قيمت بازاري، عدم اطلاعات كامل است(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1391). يك حباب را به طور ساده ميتوان افزايش شديد و پيوسته در قيمت يك دارايي يا مجموعه اي از داراييها تعريف كرد كه افزايش اوليه در قيمت، ناشي از انتظارات افزايشي قيمت و در نتيجه جذب خريداران جديد بوده است .اين افزايش قيمت اغلب با يك سري انتظارات معكوس و كاهش شديد قيمتها همراه بوده كه اغلب منجر به ايجاد بحرانهاي مالي شده است(چنگ و لو[1]، 2009).

در ادامه به عدم تقارن اطلاعاتی که در واقع یکی از پیامدهای آن کاهش کارایی بازار می باشد خواهیم پرداخت.

عدم تقارن اطلاعات پیامدهاي نا مطلوب مختلفی را ازقبیل کاهش کارایی بازار،افزایش هزینه هاي معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و به طور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهاي سرمایه را در پی دارد(حاجیها و مرادیان، 1393).

اولین بار در سال 1970 نظريه عدم تقارن اطلاعاتی توسط اکرلوف ، اسپنس و استیگلیتز ارائه شد. اين پژوهشگران نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزايش گزينش مغاير در بازارها شود که اين امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آيد. آنها نوعی بازار را به تصوير می کشند که در آن فروشنده نسبت به خريدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد(ستایش و همکاران، 1392). عدم تقارن اطلاعات زمانی ایجاد می‌شود كه سهامداران به اطلاعات محرمانه ای كه مدیران شركت در اختیار دارند، دسترسی نداشته باشند. وجود اطلاعات كافی در بازار و انعكاس بموقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با كارایی بازار دارد. در بازار كارا، اطلاعاتی كه در بازار پخش می‌شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیك است. به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار كارا این است كه قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است. بازار كارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه ای به عموم می‌رسد، قیمت سهام عادی شركت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد كرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عكس‌العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل كننده ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید برقیمت نباشد، طبعا” آن بازار كارایی نخواهد داشت (نامدار، 1390).

معمولا زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکت ها در بازار منتشر می شود، اين اطلاعات توسط تحلیل گران، سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خريد يا فروش سهام صورت می پذيرد . بنابراين، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی از سوی سرمايه گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمايه ايجاد می شود که اين امر تحلیل های نادرست و گمراه کنندهای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. در اين حالت سرمايه گذاران کوچک تمايلی به سرمايه گذاری نخواهند داشت و اين مسئله در نهايت منجر به افزايش هزينه سرمايه شرکت به میزان ريسکی می شود که بايد به وسیله سرمايه گذاران کمتر تحمل شود (لامبرت و همکاران[2]، 2006).

هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخل و سرمایه گذاران خارج از شرکت بیشتر باشد، تقاضا برای محافظه کاری بیشتر خواهد بود. از آنجا که شرکتهای بزرگ در قایسه با شرکتهای کوچک، اغلب به طور داوطلبانه یا اجباری مبادرت به تولید و ارائه اطلاعات عمومی بیشتری می نمایند و اخبار مربوط به فعالیت آنها به شکل گسترده تری در اختیار عموم قرار می گیرد، عدم تقارن اطلاعاتی در آنها کمتر است و این باعث کاهش تقاضا برای حسابداری محافظه کارانه در آنها می شود(لافوند و واتز[3]، 2008).

در این پژوهش جهت سنجش عملکرد اطلاعاتی از دو معیار خطای پیش بینی سود و نوسان بازدهی استفاده می گردد. در ادامه به بررسی این دو معیار خواهیم پرداخت.

که سود پیش بینی شده توسط شرکتها داراي محتواي اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداري به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیري هاي استفاده کننده بویژه سرمایه گذاران بارزتر می شود. شواهد تجربی نشان داده اند که سرمایه گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت گذاري سهام از آن استفاده میکنند. این پیش بینی، بیان کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهاي آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش بینی براي سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا تصمیم گیري سرمایه گذاران در مورد خرید، فروش و یا نگهداري سهام بر مبناي این اطلاعات است. بنابراین خطاي پیش بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است (جگ و مکنومی[4] ، 2003).

پیش بینی سود مدیریت نوعی افشای اجباری است که اطلاعاتی در باره سود مورد انتظار هر شرکت خاص ارائه می کند و جنبه ای از افشا به شمار می رود(هرست[5]، 2008). اساساً افشای اختیاری و اجباری دو مجرای ارتباطی مهم مدیران برای انتقال اطلاعات به سهامداران بیرونی است.هرچند ادبیات قابل توجهی نشان می دهد که این دو نوع افشا اطلاعات ارزشمند و مربوطی دارد و بر قیمت اوراق بهادار بطور معنا دار تاثیر می گذارد، با این حال این افشاها می تواند خطاهایی نیز داشته باشد. بررسی این موضوع می تواند موجب درک بهتر ارزش افشای اطلاعات شود و برای سرمایه گذاران و مراجع تدوین استاندارد نیز قابل استفاده باشد(گانگ[6]، 2009). سرمايه گذاران و تحليلگران مالي سود را به عنوان يكي از معيارهاي اصلي ارزيابي شركت ها تلقي نموده و تمايل به اندازه گيري ميزان سودآوري آينده شركت دارند تا نسبت به نگهداري يا فروش سهام خود تصميم گيري كنند؛ بدين ترتيب با پيش بيني سود، نسبت به وضعيت يك شركت قضاوت مي نمايند. پيش بيني هاي سود هر سهم در سرمايه گذاريها از اهميت ويژهاي برخوردار است. اهميت اين پيش بيني به ميزان انحرافي بستگي دارد كه با واقعيت دارد. هر چه ميزان اين انحراف كمتر باشد، پيش بيني از دقت بيشتري برخوردار است(مشایخ و شاهرخی، 1386).

2.Cheng & Lu

1.Lambert et al.

2.Lafond & Watts

1.Jag and Macnomi

2.Hirst

3.Gong

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی  تاثیر می گذارند یا خیر؟

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

Author: 95