دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بين تكانه هاي جريان وجوه نقد با ساختار دارايي و سرمايه شركت های تولیدی

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه

در انجام تحقیقات بر پایه روش علمی، یک محقق به خوبی آگاهی دارد که یافته های او تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش او برای دست یافتن به آن دارد. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین، هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت، که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است، که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند، تا او را  هر چه دقیق تر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کنید[10].

بنابـراین برای دست یازیدن به حقایق و حل مسائل، نیـــاز به دانستن روش ها ی تحقـیق می باشد. در این میان روش های علمی ابزار بسیار نیرومندی هستند، که با استفاده  از آنها  می توان مسائل متعددی را حل و یا به پرسش های مختلفی پاسخ داد. به عبارت ساده تر، روش علمی، شکل خاص و نظام داری است، که همواره بدنبال حقیقت و کشف روابط بین پدیده ها ست. در روش علمی ابتدا مــــدل ها یا نظریه هایی که به نظــر می رسد، ماهیت پدیده را تبیین می کنند، قـبول می شود، سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده، استخراج می شود، وآنها را با توجه  به نتایج یافته های واقعی می سنجند، آنگاه مدل تعریف می شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر ادامه می یابد. تحقیق علمی« فرآیندی است که به کمک آن می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را  که مغشوش بنظر می رسند، کشف نمود »[9].

مراحل اساسی یک تحقیق علمی که شالوده اکثر تحقیقات علمی را تشکیل می دهند، عبارتند از [10].

1- مشخص کردن هدف

هدف تحقیق ممکن است  اثبات یک نظریه جدید یا بررسی دقیق نظریه موجود باشد، در برخی موارد ممکن است، هدف تحقیق این باشد، که پایه ای برای اطلاعات بدست آید که تا حدی منعکس کننده وضع جاری امور باشد، به عنوان مثال اطلاع از وضع درآمـــد کارکنان یک شرکت، می تواند پایه ای برای مطالعه درآمدهای جانبی آنها باشد. سرانجام هدف یک تحقیق ممکن است علاوه بر ایجاد ادراکی دقیق تر از عوامل عمل کننده محیطی، تعیین امکانات و کاربرد آنها  در کنترل یا اصلاح امور جنسی یک پدیده باشد .

2- جمع آوری داده ها

داده ها باید به گونه ای جمع آوری شوند که اندازه های عددی برخی از ویژگی ها، یا شرح برخی از صفات کیفی افراد یا عناصر تحت مطالعه، و یا هر دو را داشته باشند. لذا در هر تحقیق، تهیه  داده های واقعی با توجه به مقصودی که در هر پژوهش دنبال می شود، اهمیت اساسی دارد. امروزه می توان با استفاده از سیستم های مکانیزه جمع آوری داده ها، بر کمیت  مشاهدات تحقیق و همچنین افزایش اعتبار داده ها افزود.

3- تجزیه و تحلیل داده ها

بعد از اینکه داده ها با استفاده از روش های مناسب گردآوری شدند، برای کشف حقایق، مجموعه داده ها مورد بررسی قرار می گیرد. به بیان دیگر این گونه داده ها به دلیل اینکه منبع اصلی برای کسب اطلاعات جدید درباره پدیده مورد مطالعه هستند، به صورت  دقیق مورد تجزیه و تحلیل  قرارمی گیرند، تا بتوان به اطلاعات مربوط به موضوعاتی که در مرحله مشخص کردن هدف ها  مطرح شده اند، دست یافت.

4- بیان یافته ها

در این مرحله اطلاعاتی که از طریق تجزیه و تحلیل داده ها  حاصل می شوند، با توجه  به هدف هایی که در مرحـله تحقیق (مشخص کردن هدف) مشخص شده اند،  مـــورد بررسی قرار می گیرند، و بر اساس آن یافته های تحقیق بیان می شود.

3-2- روش تحقیق

روش تحقیق توصیفی ــ کاربردی مبتنی بر تحقیقات تجربی می باشد، یعنی بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران صحت و سقم فرضیات تحقیق آزمون، و نتایج حاصله به کل جامعه مورد نظرتعمیم داده خواهد شد، (استقرایی – قیاسی).

در این تحقیق هدف تعیین میزان ارتباط کمی بین تکانه های جریان وجوه نقد، عنوان متغیر(های) مستقل و ساختار دارایی وسرمایه به عنوان متغیر(های) وابسته می باشد.

در تحقیق حاضر چون نوع رابطه در فرضیه ها همبستگی و نوع مقیاس داده ها  نسبتی می باشد و مجموعه متغیرها نیز، بیش از دو متغییر می باشند، مناسب ترین فرمول جهت آزمــــون رگرسیون        می باشد. در نتیجه برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

1- چـــــگونه شرکت ها وجوه نقد را تخصیص می دهند؟

2- نحوه ی تخصیص وجوه نقد چه تاثیری بر روی ساختاردارایی و سرمایه دارد؟

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر تکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *