دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها

در این تحقیق بمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در آمار توصیفی، اطلاعات مربوط به میانگین ، انحراف استاندارد ،  میانگین خطای استاندارد ، کشیدگی و چولگی و حداقل و حداکثر متغیرهای تحقیق در مورد بانکهای نمونه محاسبه می شود و نمودارهای مرتبط به هر متغیر برای سایر موارد نمونه در دوره زمانی مشخص ترسیم میگردد. از طرفی پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آنها تلاش می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود این ضریب شاخص دقیقي است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد .

پس از جمع آوری اطلاعات مربوط از نرم  افزار صفحه گسترده اکسل[1]  جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغیر ها استفاده گردید و  در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار EVIEWS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-10 آزمون های تحقیق

در مواردي که بررسي ارتباط بين يک متغير وابسته با يک يا چند متغير مستقل مد نظر باشد، هدف محقق اينست که بر اساس اين ارتباط و با استفاده از داده‌هاي تاريخي، پارامتر (پارامترهايي) براي متغير (متغيرهاي) مستقل برآورد و با ارايه مدل اقدام به پيش بيني نمايد، از سه نوع داده به شرح زير مي‌توان استفاده کرد:

  1. داده‌هاي سري زماني[2]
  2. داده‌هاي مقطعي[3]
  3. داده‌هاي تلفيقي[4]

داده‎هاي سري زمانی، داده‌هايي هستند که در قالب یک یا چند متغیر خاص در طول زمان رخ می‌دهند. به عبارت دیگر، سري زمانی مجموعه‌اي مشاهدات است که بر حسب زمان مرتب شده باشند (عادل آذر و مؤمني، 1385) .

داده‌هاي مقطعي، داده‌هايي هستند که در مقطع زماني مشخصي از زمان، محاسبه و جمع آوري مي‌شوند.

داده‌هاي تلفيقي، داده‌هايي هستند که از ترکيب دو دسته داده‌هاي سري زماني و مقطعي حاصل مي‌شود.

3-10-1 مدل رگرسيون

اگر چنانچه پس از رسم نمودار پراکنش ميان دو متغير، بهترين خط را به روش حداقل توان‌هاي دوم[5] برازش کنيم به نحوي که مجموع توان‌هاي دوم انحرافات عمودي از خط برازنده حداقل شود؛ آنگاه به چنين خطي، خط رگرسيون مي‌گويند.

[1] – Excel

[2]Time Series Data

[3]Cross-Sectional Data

[4] Panel Data

[5]Ordinary Least Square (O.L.S)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • بررسی عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • بررسی تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین رابطه ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *