رابطه بين دارايي هاي نامشهود ثبت شده و بازده سرمايه گذاري شده شرکت های پذیرفته شده در بورس – دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- بحث و نتیجه گیری

شکاف در حال افزايش بين ارزش بازار و ارزش دفتري شرکت­ها، منعکس کننده وجود و اهميت دارايي­هاي نامشهود است (المترنه و بشير، 2013: 154). دليل اين شکاف مربوط به حرفه حسابداري است که به طور سنتي در مواجهه با شناسايي و اندازه گيري ارزش دارايي­هاي نامشهود با مشكل مواجه بوده است. با وجود اهميت دارايي­هاي نامشهود در اقتصادهاي مدرن، مدل پذيرفته شده جامعي که بتواند مفهوم اندازه­گيري نامشهودها و مقايسه آن­ها در بين شرکت­ها را ارائه دهد، وجود ندارد (چن، 2012: 13). يکي از دلايل اين موضوع، رويكرد محافظه­كارانه حرفه حسابداري و برتري ويژگي كيفي قابليت اتكا بر ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات اسـت. با وجود این، بحث در مورد عدم کفايت رويه­هاي سنتي گزارشگري براي دارايي­هاي نامشهود و اينکه آيا شرکت­ها بايد محرک­هاي ارزش دارايي­هاي نامشهود خود را به روش قابل مقايسه­اي گزارش کنند، از چند سال پيش شروع شده و کشورهاي اسکانديناوي در اين زمينه پيشگام هستند (دام، 2003:xvi).

در ایران نیز به منظور یکسان­سازی و ایجاد وحدت رویه استانداردهای حسابداری مختلفی در مورد دارایی­های نامشهود تهیه و به شرکت­ها جهت اجرا ارائه شد. آخرین این استانداردها، استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان دارایی­های نامشهود است که در سال 1386 مورد تجدید نظر قرار گرفت. با وجود اینکه در این استاندارد حق اختراع، حق تاليف، سرقفلي محل كسب، علائم و نام­هاي تجاري، حق امتياز و فرانشيز، حق انشعاب، مخارج تحقيق و توسعه­ و سرقفلي حاصل از تركيب را می­توان به عنوان دارايي نامشهود ثبت کرد، مشكل عمده در رابطه با دارايي­هاي نامشهود ايجاد شده توسط شركت است. این استاندارد بيان مي­دارد “علايم تجاري، حق نشر و اقلام داراي ماهيت مشابه ايجاد شده در داخل واحد تجاري نبايد به عنوان دارايي­هاي نامشهود شناسايي شوند” (بند 49).

هدف اصلي اين مطالعه بررسي رابطه بين اقلام نامشهود و عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در گام اول به منظور تحلیل بهتر یافته­ها، دارایی­های نامشهود به دو طبقه دارایی­های نامشهود ثبت شده و دارایی­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد به دو قسمت عملکرد مالی و عملکرد اقتصادی تقسیم شدند. به دلیل اهمیت اموال فکری، این اقلام از دارایی­های نامشهود ثبت شده استخراج و آزمون­ها به گونه جداگانه نیز بر روی آن­ها انجام پذیرفت. اموال فکری در نمونه مورد بررسی شامل حق امتیاز تولید محصولات، دانش فنی ساخت محصولات، پتنت دارو، حق ثبت دارو و نرم افزارهای تولیدی شد. داده­هــاي مربـوط به دارایـی­های نامشهود ثبت شده از متـن صورت­هـاي مالي و یادداشت­های همراه آن استـخـراج و دارايي­هاي نامشهود ثبت نشده با استفاده از شاخص­هايي مانند شاخص­هاي اقلام نامشهود از نوع نسبت و شاخص­هاي اندازه ارزشيابي شدند. متغيرهاي وابسته نیز در اين پژوهش شامل برخي از شاخـص­هاي مـالي عمـلکرد- بازده دارايي­ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمايه­گذاري شـده و سـود خالص- و همچنين برخی از شاخص­هاي اقتصادي عملکرد- ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده بازار- بودند. همچنین نوع صنعت، اندازه شرکت و اهرم مالي  شرکت به عنوان متغيرهاي کنترلي در نظر گرفته شدند. پس از انجام آزمون­ها مشخص شد که بین دارایی­های نامشـهود ثبـت شده و عملکرد مالی شرکت­های مورد بررسی بجز یک مورد (دارایی­های نامشهود ثبت نشده- سود خالص) یا رابطه معناداری وجود ندارد (دارایی­های نامشهود- بازده حقوق صاحبان سهام و اموال فکری – سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارای­ها) و یا این رابطه منفی معنادار بود (دارایی­های نامشهود ثبت نشده-بازده دارایی­ها و بازده سرمایه­گذاری شده).

همچنین در مورد فرضیه­های مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد اقتصادی، رابطه مثبت معنادار بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و ارزش افزوده بازار و رابطه منفی معنادار بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و ارزش افزوده اقتصادی به دست آمد. رابطه بین اموال فکری و معیارهای اقتصادی عملکرد معنادار نبود. دلیل وجود چنین نتایجی کاملاً روشن نیست. با توجه به اینکه استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی­های نامشهود در دوره مورد بررسی بارها دچار تغییر و اصلاحات شده­اند با بررسی صورت­های مالی، این موضوع آشکار شد که در دوره مورد بررسی وحدت رویه­ای در مورد نحوه افشای دارایی­های نامشهود حتی در درون یک شرکت وجود ندارد، چه رسد به کل صنعت یا کل بورس. افزون بر این، در حالی که برخی از شرکت­ها این اقلام را با عنوان “دارایی­های نامشهود” در متن ترازنامه افشا کرده­اند، برخی دیگر و یا همان شرکت در سال­های دیگر این اقلام را در یادداشت­های همراه صورت­های مالی و در ترازنامه با عنوان سایر دارایی­ها افشا کرده­اند. در برخی از سال­ها و یا شرکت­ها، افشای دارایی­های نامشهود به طور کامل و طبق استاندارد انجام شده، ولی در موارد دیگر یا افشا نشده و یا به طور کامل افشا نشده است (مانند برخی از شرکت­های گروه سایر صنایع). با مراجعه به صورت­های مالی تجدید نظر شـده، حتـی در مواردی مشخـص شد که برخی از شرکت­ها در سال­های گذشته دارایی­های نامشهود عمـده­ای داشته­اند که در دفاتـر ثبت نبوده است. در مواردی هم که دارایی­های نامشهود ثبت شده با اهمیتی داشتند (مانند برخی از شرکت­های گروه شیمیایی و دارویی)، مشاهده شد که این دارایی­های با اهمیت طی سال­های مورد بررسی به بهای تمام شده تاریخی در دفاتر نگهداری می­شوند. ممکن است موارد مذکور از جمله دلایل رسیدن به این نتیجه باشد که بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد شرکت­ها یا رابطه معناداری وجود ندارد و یا این رابطه، نسبتاً ضعیف منفی معنادار است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با توجه به سوال­هاي مطرح شده در بخش­هاي پيشين، اهداف اين مطالعه به شرح زير است:

  • بررسي اهميت گزارشگري دارايي­هاي نامشهود شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به ارزش بازار اين شرکت­ها،
  • بررسي تاثير ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • بررسي تاثير دارايي­هاي “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پيشنهادهايي در خصوص شناسايي و يا عدم شناسايي اقلام نامشهود و اصلاح عمليـات گزارشـگري شـرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به منظور پیش­بینی عملکرد.

اين اهداف هم براي کليه شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم براي هر صنعت دنبال خواهد شد.

[1]– Unregistered Intangibles

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شركت‌ هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *