مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی -پايان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 راهبري شرکتی

یکی از عوامل مورد بررسی در تحقیق، تاثیر راهبري شرکتی و استانداردهاي افشاي اطلاعات بر جذب سرمایه گذاران است. اگر چه پاسخدهندگان بین راهبري شرکتی و نقدشوندگی ارتباط مستقیمی قائل نشده اند، مقامات ناظر دریافتهاند که وجود راهبري شرکتی مناسب در شرکتهاي پذیرفته شده، اطمینان سرمایه گذاران را افزایش میدهد و در نتیجه باعث افزایش درجه مشارکت سرمایه گذاران در بازار میشود. در یک کشور گزارش شده است که پس از تدوین مقررات راهبري شرکتی جدید، میزان مشارکت سرمایه گذاران در بازار افزایش یافته است. اگر چه شواهدي مبنی بر ارتباط مستقیم اعمال نظام راهبري شرکتی و رشد ارزش بازار وجود ندارد، اما نظیر عوامل دیگر میتواند منجر به رشد کلی بازار شود.

پاسخدهندگان همچنین اظهار کردهاند که میزان افشاي اطلاعات توسط ناشران نقش مهمی در نقدشوندگی بازار ایفاء میکند. به طور کلی، میزان مناسب افشاي اطلاعات، این امکان را براي سرمایه گذار فراهم میکند که بدون داشتن دغدغه افشاي گزینشی اطلاعات توسط شرکتها، تصمیم آگاهانهاي را اتخاذ کند. در اسرائیل الزام مدیران صندوقهاي سرمایه گذاري مشترك به انتخاب اوراق بهاداري که منافع سهامداران را افزایش میدهد، باعث انتقال سرمایه گذاريهاي این صندوقها از سهام با نقدشوندگی کم شرکتهاي کوچک به سهام با نقدشوندگی زیاد شرکتهاي بزرگ شده است.

 

15-2-2-2 ارتباطات بین بازارها

طی سالهاي اخیر ارتباطات بین بازارها به اشکال مختلفی صورت گرفته است. تاثیر ارتباطات بین بازارها بر نقدشوندگی، تاکنون بهطور قطع مشخص نشده است. اعتقاد این است برقراري ارتباط و دسترسی بازارهاي مختلف به یکدیگر باعث کاهش هزینه ها میشود-سرمایه گذارانی که موقعیتهاي متقابلی در حوزههاي مختلف اتخاذ میکنند، فرصتهاي بازار جدیدي را پیش روي خود میگشایند و گردش کلی بازار افزایش مییابد. این امر به نوبه ي خود باعث افزایش حجم سفارشها شده و در نتیجه نقدشوندگی را نیز بهبود میدهد. براي مثال پیوستن بورس لیتوانی به بزرگترین ائتلاف بازارهاي اوراق بهادار در شمال اروپا (گروه اُ.ام.اکس)، باعث گشایش دروازه دیگر بازارها به روي سرمایه گذاران شده و جذابیت بازار را نزد سرمایه گذاران محلی و بین المللی افزایش داده است. این اقدام اثر مثبتی بر نقدشوندگی بازار داشته است.

بورس مالزي به منظور افزایش تنوع سرمایه گذاران و فرصتهاي سرمایه گذاري، به دنبال برقراري ارتباط با همسایه خود، بورس سنگاپور، است. اگر چه تجربه ارتباط بین بورس سنگاپور و بورس استرالیا نشان داد که نقدشوندگی بازار لزوماً بدین طریق افزایش نمی یابد.

اتحادیه ي کشورهاي جنوب شرق آسیا، سعی در برقراري ارتباط بین بورسهاي منطقه دارد. نخستین اقدام راه اندازي صندوقهاي قابل معامله در بورس در این اتحادیه است که با هدف ارائه یک گروه دارایی از سرمایه گذاريهاي این اتحادیه براي سرمایه گذاران خارجی انتشار یافته است. تلاشهایی نیز بهمنظور هماهنگ سازي قوانین و مقررات به منظور تضمین اجراي استانداردهاي مشابه در منطقه در حال پیگیري است.

شناخت متقابل نیز راهکار دیگري براي برقراري ارتباط بین بورسها است. به همین منظور مرکز مالی بین المللی دبی توافقنامه اي با مالزي امضاء کرده است که بازاریابی و توزیع وجوه اسلامی را در دو حوزه تسهیل میکند. هدف از عقد این توافقنامه افزایش تنوع سرمایه گذاران و تشویق به نوآوري در محصولات و خدمات مالی اسلامی است.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1  اهداف و ضرورتهاي پژوهش

هر حرکت علمی اهداف متعددی را دنبال میکند. یک دسته از این اهداف عمومی هستند که هر محققی در شروع کار بدانها توجه دارد از جمله شروع حرکتی مثبت در جهت حل مسائل موجود و گشودن راه به منظور کشف مسائل جدید. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند کمک به فعالان بورس اعم از نهاد های مالی، مدیران شرکت ها، ناظران سیستم های اقتصادی و افراد سرمایه گذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز آن و نحوه مدیریت میباشد.

دسته دیگر اهداف خاص هر تحقیق است که در واقع علت اصلی تفاوت پژوهش های مختلف می باشد. در تحقیق حاضر هدف اصلی بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم و نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام با در نظر گرفتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV است. به این معنی که در این تحقیق محقق در نظر دارد که آزمون نماید که آیا خط مشی های تقسیم سود سهام با نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی با توجه به اندازه شرکت و نسبت BV/MV دارای رابطه هست یا خیر ؟

پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی   با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *