پایان نامه ارشد بررسی اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها بر ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش

 در انجام این پژوهش، دو فرضیه اصلی آزمون شده است. هدف اصلی از انجام پژوهش که در قالب فرضیه دوم ارائه شده است، بررسی این نکته است که آیا می­توان با ترکیب معیارهای مالی مختلف، مدلی نوین در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران ارائه کرد؟ با توجه به اینکه انتقادات زیادی به معیارهای سنتی حسابداری (AFP) وارد شده است، و در پی همین انتقادات بود که معیارهای مالی مبتنی بر ارزش ایجاد شدند، دیگر نمی­توان به روشهای ارزیابی عملکردی که تنها از معیارهای سنتی حسابداری استفاده می­کنند اعتماد کرد. بنابراین نیاز است که روشی ارائه گردد که در آن هم معیارهای سنتی و هم معیارهای مبتنی برارزش لحاظ شوند. در راستای این هدف، نیاز است که از نظرات متخصصان در وزن دادن به این دو دسته معیار استفاده کرد. از آنجا که نظرات انسانی، کیفی و دارای ابهام است، بهترین روش برای مقابله با ابهام موجود استفاده از رویکرد فازی است. همچنین در مبحث رتبه بندی    نمی­توان گفت که کدام روش از دیگری برتر است. بنابراین در اینجا نیز بنظر می­رسد، ترکیبی بهینه از روشهای یاد شده، می­تواند بهترین راهکار به منظور نیل به نتایج مطمئن باشد. درنتیجه باید دید که آیا می­توان با در نظر گرفتن تمامی نکات یاد شده، به مدل نوین و دقیقی به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها دست یافت.

در این پژوهش  با توجه به ۷ معیار مالی ارزیابی عملکرد، ۲ روش رتبه­بندی و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، دو مدل نوین ارزیابی عملکرد مالی ارائه شد، و این دو مدل، در ۳ صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات بورس اوراق  بهادار تهران پیاده سازی شدند.  در فرضیه اول، به بررسی معیارهای مالی و مقایسه دو دسته معیارهای مالی سنتی حسابداری و معیارهای مالی مبتنی بر ارزش پرداختیم. آزمون این فرضیه، بر صحت فرضیه موجود تأکید کرد. اما فرضیه دوم، هدف اصلی این پژوهش را در بر می­گیرد. با انجام این پژوهش و پیاده سازی دو مدل ارائه شده در ۳ صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات بورس اوراق  بهادار تهران این فرضیه نیز پاسخ داده شد.

۵-۲-۱- نرخ ناسازگاری پرسشنامه ­ها

نرخ سازگاری، تکنیکی است که سازگاری مقایسات را مشخص می کند. این تکنیک نشان می دهد که تا چه اندازه می توان به اولویت‌های حاصل از اعضای گروه و یا اولویتهای جدول‌های ترکیبی اعتماد کرد. تجربه نشان داده است که اگر نرخ سازگاری کمتر از ۰٫۱۰ باشد می توان سازگاری مقایسات را‌پذیرفت  (زنجیرچی، ۱۳۹۰). ودر غیر این صورت باید ارزش اولیه در ماتریس مقایسه دو به دو را عوض کرد. برای تعیین سازگاری داده­ها ابتدا اعداد فازی مثلثی ماتریس با عبارات کلامی در مقایسات زوجی انجام شده توسط هر پاسخ­دهنده برای هر پرسشنامه جایگزین می­شود و سپس نرخ سازگاری مشخص می­گردد. خوشبختانه تمامی پرسشنامه­ها از نرخ سازگاری کمتر از ۰٫۱۰ برخوردار بود. این بدان معنی بود که سازگاری مقایسات مورد قبول بوده و می­توان به مرحله بعد برویم.

۵-۲-۲- بحث و نتیجه ­گیری حاصل از فرضیه­ اول

با توجه به نتایج بدست آمده، می­توان نتیجه­گیری کرد که معیارهای مالی مبتنی بر ارزش محتوای اطلاعاتی بهتری نسبت به معیارهای مالی سنتی حسابداری دارند. یعنی با توجه به وزن ۲ برابری معیارهای مالی مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری، متخصصان مالی این معیارها را ارجح می­دانند. پژوهش­های اولیه در خصوص پیش­بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری سود و ارزش دفتری صورت گرفته است. با توجه به اینکه ارزش دفتری نتیجه­ نهایی سیستم حسابداری است، چنانچه اندازه­گیری­های حسابداری به گونه­ای انجام شود که ارزش دفتری با ارزش بازار یکسان باشد، تحلیلگران مالی دیگر نیازی به متغیرهای حسابداری مانند سود و جریان­های نقدی نخواهند داشت. ولی در اندازه­گیری حسابداری، ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت یکسان نیست، به همین دلیل قیمت سهام فراهم کننده­ معیار مناسب جهت ارزیابی سودمندی ارقام حسابداری تلقی می­شود (چن[۱] و ژانگ[۲]، ۲۰۰۳). با توجه به توضیحات فوق و بررسی متون پشتوانه معیارهای سنتی حسابداری دلایل زیر را می­توان برای برتری محتوای اطلاعات معیارهای مالی مبتنی بر ارزش بر معیارهای سنتی حسابداری ارائه نمود:

  1. براساس استانداردهای شماره ۷ و ۳۰ حسابداری در محاسبه شاخص­های سنتی حسابداری، فقط هزینه سرمایه بدهی استفاده می­شود، در حالی که در محاسبه شاخص­های مبتنی بر ارزش علاوه بر هزینه سرمایه بدهی، هزینه حقوق صاحبان سهام (مالکانه) نیز کسر می­شود.

[۱] – Chen

[۲] – Zhang

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
  2. آیا با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی نوین در اندازه­ گیری عملکرد مالی شرکت­ها ارائه کرد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد فازی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد فازی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد فازی با فرمت ورد