پایان نامه ارشد بررسی رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

3-3 )فرضيات تحقيق

هر فرضیه یک حدس و احتمال زیرکانه است که برآمده از دانش یا تجربه می­باشد و برای حل یک مسئله یا پاسخ یک سوال از سوی پژوهشگر مطرح می­شود و آن را می­توان به عنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می­شود (خاکی به نقل از سیکران، 1391، 165). به عبارت دقیقتر، می­توان گفت فرضیه حدس و فرضی درباره روابط احتمالی بین دو متغیر است که مبتنی بر احتمال است نه یقین. فرضیه ها معمولاً بصورت جمله های خبری بیان می­شوند و در کل متغیری را به متغیر دیگر ربط می­دهند. فرضیه را می­توان پاسخ موقت  پژوهشگر به سوال یا مسئله ای علمی تلقی کرد ( خاکی به نقل از ساده،1391، 166).

فرضیه ها بر اساس ماهیت مسئله تحقیق به شیوه های گوناگونی قابل تدوین هستند. هر یک از این حالات با روش ها و فنون آماری مناسب و ویژه ای باید آزمون شوند. شیوه­ی کلی فرضیه سازی را در قالب جمله زیر می­توان ارائه کرد: هر قدر متغیر مستقل X بیشتر ( یا کمتر/ بزرگتر/ گسترده­تر) باشد، آنگاه  متغیر وابسته Y بیشتر (یا کمتر/ بزرگتر/ گسترده­تر) خواهد بود. با این حال قالب های خرد و عملیاتی (آزمون پذیر) می­توانند شامل فرضیه سازی مقایسه ای، فرضیه های رابطه ای (همبستگی) و فرضیه های علّی باشد.این تحقیق نیز بر مبنای ماهیت مساله پژوهشی روش فرضیه سازی رابطه­ای را بر می­گزیند. در این شیوه از فرضیه سازی، پژوهشگر در پی آن است که رابطه و جهت همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد بررسی قرار دهد (خاکی،1384، 167).

لذا داریم:

فرضیه اول: بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی، و پایداری سود رابطه­ی معنا­دار وجود دارد.

فرضیه دوم: بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه­ی معنادار وجود دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده می­شود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود با فرمت ورد

Author: 92