پایان نامه ارشد بررسی قدرت پیش بینی سود جامع نسبت به سود خالص برای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

3.9.2 صورت بندی مدل رگرسیونی با داده ­های ترکیبی

همانطوری که پیش از این نیز بیان شد، داده­های ترکیبی به بیان خصوصیات یک متغیر می­پردازند که هم در طول زمان و هم با توجه به مقاطع تغییر می­کنند. برای مثال زمانی که رابطه بین سود و بازده را از سال 1381 تا 1392 در کل شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار مورد مطالعه قرار می­دهیم، داده­هایی داریم که با هم با گذشت زمان و هم با توجه به نوع شرکت تغییر می­کنند. چنین داده­هایی را داده­های ترکیبی می­نامند، زیرا ترکیبی از داده­های سری زمانی و مقطعی هستند. نحوه برآورد مدل­ها با استفاده از داده­های ترکیبی نکات خاصی دارد که همواره باید به آنها توجه نمود. به همین علت، جهت تحلیل این نوع داده­ها می­بایست مراحلی خاصی را رعایت نمود تا از صحت نتایج آماری بدست آمده اطمینان حاصل شود. این گام­ها به ترتیب عبارتند از:

 1. ارائه آمار توصیفی از داده­ها.
 2. آزمون نرمال بودن داده­ها و در صورت لزوم تبدیل آنها به داده­های نرمال.

در این تحقیق، برای آزمون نرمال بودن داده­ها از آزمون آماری جارک- برا استفاده خواهد شد. در صورتی که P-value این آزمون کمتر از 5% باشد، فرض صفر این آزمون (مبنی بر نرمال بودن داده­ها) رد و فرض مقابل آن (مبنی بر نرمال نبودن داده­ها) پذیرفته خواهد شد. در این حالت می­بایست اقدام به نرمال کردن داده­ها نمود. برای تبدیل داده­ها به نرمال تبدیلات زیادی وجود دارد که از قدرتمندترین آنها تبدیلات باکس- کاکس و جانسون می­باشد.

 1. آزمون مانایی داده­ها و در صورت لزوم تبدیل داده­ها به مانا.

به طور کلی، یک فرآیند تصادفی هنگامی مانا می­شود که میانگین و واریانس آن در طول زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد. برای تعیین مانایی داده­ها عموماً از آزمون­های ریشه واحد استفاده می­شود. پس از بررسی مانایی داده­ها، درصورتی که داده­ها مانا نباشند باید از وقفه اول آنها در مدل رگرسیون استفاده کرد.

 1. انتخاب نوع الگوی برآورد

در برآورد یک مدل که داده­های آن از نوع ترکیبی است، ابتدا باید نوع الگوی برآورد مشخص شود. به منظور تعیین نوع الگوی برآورد، می­بایست آزمون­های زیر صورت گیرد و سپس با توجه به نتایج بدست آمده در نهایت نوع الگو صحیح، انتخاب گردد. مراحل تعیین نوع الگوی برآورد به طور خلاصه در شکل 3.2 نمایش داده شده است.

الف) ابتدا می­بایست، بررسی شود که مدل مورد بررسی در کدام طبقه پول یا پنل قرار می­گیرد. برای تعیین این موضوع، می­توان، به دلخواه یکی از دو آزمون F لیمر و آزمون ضرایب لاگرانژ را انتخاب و سپس نسبت به تعیین استفاده از روش پولینگ دیتا یا پنل دیتا اقدام نمود. با توجه به اینکه در این تحقیق از آزمون لیمر برای تصمیم­گیری نسبت به این موضوع استفاده شده است، در این قسمت تنها به توضیح این آزمون اکتفا می­شود.

برای انجام آزمون F لیمر، ابتدا می­بایست، مدل با در نظر گرفتن اثرات ثابت برازش داده شده و سپس آزمون لیمر به منظـور تعیین اسـتفاده از پولینگ دیتا یا پنـل دیتا انجام شود. در صورتی که p-value این آزمون کمتر از 5% باشد، فرض صفر این آزمون (مبنی بر استفاده از روش پولینگ دیتا) رد و فرض مقابل آن (مبنی بر استفاده از روش پنل دیتا) پذیرفته می­شود.

ب)  اگر مدل بر مبنای پانل دیتا تأیید شد، مدل با در نظر گرفتن اثرات تصادفی برازش داده شده و سپس آزمون هاسمن، به منظور انتخاب از بین دو الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی، انجام می­شود. در صورتی که p-value این آزمون کمتر از 10% باشد، فرض صفر این آزمون (مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی) رد و فرض مقابل آن (مبنی بر استفاده از روش اثرات ثابت) پذیرفته می­شود.

 1. تخمین مدل نهایی با استفاده از مراحل بالا و برازش مدل نهایی.
 2. آزمون مفروضات رگرسیون مانند، آزمون نرمال بودن باقیمانده­ها، آزمون خودهمبستگی باقیمانده­ ها و واریانس ناهمسانی از مدل نهایی و در صورت لازم ایجاد تغییرات لازم در آن (افلاطونی، 1392).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های تحقیق:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی بیان مسئله پرسش­های زیر قابل طرح است:

 1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
 2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
 3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
 4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
 5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این تحقیق معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر است با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *