پایان نامه ارشد تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2 حاکمیت شرکتی

امروزه واژه راهبري (حاکمیت)شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیاي کسب و کار است. راهبري شرکتی شالوده روابط شرکت با گروه­هاي ذینفع است. همانند بسیاري از موضوعات مورد بحث و در حال تکوین، از راهبري شرکتی برداشت­ها و تعاریف متنوعی وجود دارد، تفاوت اصلی در نگرش­ها به گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان مربوط می شود. راهبري شرکتی در سطح خرد، دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد. سابقه تاریخی راهبري شرکتی به گونه­اي که امروزه مطرح است، به دهه 1990 و وقوع رسوائی­هاي مالی در برخی از شرکت­هاي بزرگ برمی گردد. علیرغم وجود برخی تفاوت­ها، به نظر می رسد مبانی اصلی راهبري شرکتی در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، در طول زمان مسیر همگرایی را پیموده است. براي تدوین یک نظام راهبري شرکتی مطلوب توجه به عوامل داخلی و بیرونی و نیز شرایط اقتصادي، سیاسی و فرهنگی هر کشور ضروري به نظر می­رسد.

سرمایه گذاران و عناصر بازار امروزه بیش از پیش به سازوکارهای راهبری شرکتی در سازمان­ها بها داده و اخبار مرتبط با آن را پیگیری می­نمایند. نتایج تحقیقات نشان می­دهد که در بسیاری از شرکت­هایی که از سازوکارهای راهبری شرکتی مناسبی برخوردارند، بازده سرمایه­گذاری در آنها بیش تر است. در یک کلام، می­توان گفت که سیستم راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. این سیستم، رابطه بین شرکت و ذینفعان آن را تبیین می کند. راهبری شرکتی در سطح کلان اقتصادی باعث تخصیص بهینه منابع شده و در سطح خرد نیز تحقق اهداف شرکت را در پی دارد (بدری1387، 6 ).

در شرکت­های سهامی، ضرورت استفاده از یک سامانه و سازو کارمناسب برای تطبیق هدفهای ذینفعان با آرمان­های شرکت، از یک سو، و نظارت و کنترل بر خواست­ها و تصمیم­های مدیران، از سوی دیگر بشدت احساس می­شود. لذا استفاده از یک سامانه حاکمیت شرکتی راه­کار مناسبی است که می­تواند خواست­های شرکت و مدیران را با منافع اشخاص ذینفع از هر جهت همسو و هما بر خواست­ها و           تصمیم­های مدیران، از سوی دیگر بشدت احساس می­شود. لذا استفاده از یک سامانه حاکمیت شرکتی راه کار مناسبی است که می­تواند خواست­های شرکت و مدیران را با منافع اشخاص ذینفع از هر جهت همسو و هماهنگ سازد. استفاده از ابزاری نظیر تدوین قواهنگ سازد. استفاده از ابزاری نظیر تدوین قوانین تجاری، اساسنامه، مقررانین تجاری، اساسنامه، مقررات داخلی، حسابرسی و پیش بینی ارکان شرکت مناسب شیوه مناسبی برای بهبود و تت داخلی، حسابرسی و پیش بینی ارکان شرکت مناسب شیوه مناسبی برای بهبود و تقویت ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت­های سهامی محسوب می­شود.

هدف نخستین حاکمیت شرکتی عبارت از حمایت سرمایه­گذاران، ایجاد ارزش براقویت ساختاار حاکمیت شرکتی در شرکت­های سهامی محسوب می­شود.

هدف نخستین حاکمیت شرکتی عبارت از حمایت سرمایه گذاران ، ایجاد ارزش برای سهای سهامداران، حفظ و بازسازی اعتماد ذینفعان و پاسداری و مراقبت از بازار سرما سرمایه یه محسوب می­شود (مدرکیان 1390، 11).

بررسی تعاریف، مفاهیم و دیدگاه­های مراجع حرفه­ای و صاحب­نظران، حکایت از آن دارد که هدف نهایی راهبری شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر است (حساس یگانه1387، 35):

  • پاسخگویی
  • شفافیت
  • عدالت و
  • رعایت حقوق ذینفعان

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ هاي پژوهش:

  • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاري زير قيمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه رابطه ای وجود دارد؟
  • بین تعداد اعضاي هیات مدیره و ارزش گذاري زير قيمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  رابطه ای وجود دارد؟

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه با فرمت ورد

Author: 92