پایان نامه ارشد حسابداری: اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با استفاده از روش AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-2- سرمايه ساختاري (سازماني)

(يوندت[1]، 2001) سرمايه سازماني را به عنوان دانش نهادي شده متعلق به يك سازمان مي داند كه در

پايگاه هاي داده ذخيره مي شود و اغلب از آن به عنوان سرمايه ساختاري ياد مي كنند. با اين وجود يوندت ترجيح داده است كه اصطلاح سرمايه سازماني را به كار ببرد، چرا كه معتقد است سرمايه سازماني به طور واضح تري بيان مي كند كه اين دانش واقعاً متعلق به سازمان است. سرمايه ساختاري شامل همه ذخاير غيرانساني دانش است كه در برگيرنده پايگاه هاي داده، نمودارهاي سازماني، دستورالعمل هاي اجرايي، فرآيندها، استراتژي ها، برنامه هاي اجرايي سازمان مي باشد (روس، 1997).

از نظر روس و همكارانش سرمايه ساختاري عبارتست از آنچه كه در سازمان باقي مي ماند پس از آنكه كاركنان سازمان را بعد از ساعت اداري ترك مي كنند و قابليتهاي سازمان مانند سيستمهاي فيزيكي مورد استفاده جهت انتقال و بكارگيري سرمايه فكري، ذخيره دانش و اطلاعات، ضوابط و مقررات و نظامها و فرايندهاي كاري را در بر مي گيرد (روس، 1997). همچنين بروكينگ معتقد است كه سرمايه ساختاري شامل دارايي هاي زيرساختاري، مثل تكنولوژي، فرآيندها و روش هاي كاري و نيز دارايي فكري، مثل دانش فني، مارك هاي تجاري و حق ثبت محصولات مي شود (بروكينگ، 1996).

به علاوه طبق نظريه استوارت سرمايه ساختاري عبارت است از دانش موجود در تكنولوژي اطلاعات، حق ثبت محصولات، طرح ها، و مارك هاي تجاري (استوارت، 1997). به باور چن و همكاران، سرمايه ساختاري به سيستم ساختار و رويه هاي جاري كسب و كار يك سازمان اشاره دارد. از ديدگاه آنها، سرمايه ساختاري بطور واضح تر مي تواند به صورت فرهنگ سازماني، يادگيري سازماني، فرآيند عملياتي و سيستم اطلاعاتي طبقه بندي شود (چن، 2004). از نظر (بونتيس، 1998) سرمايه ساختاري عبارتست از دارائي هاي غيرانساني يا قابليت هاي سازماني براي تأمين نيازهاي بازار. اگر سازماني از رويه هاي اداري ضعيفي برخوردار باشد، سرمايه فكري ضعيفي خواهد داشت. سازمانها با ساختارها و رويه هاي قوي به كاركنان خود امكان مي دهند تا به كارهاي جديدي دست بزنند و با مشكلات اداري چالش كنند بعبارتي با شكست روبرو شوند و ياد بگيرند. سرمايه ساختاري از كاركنان در قبال اجراي افكار نو و عملكرد كسب و كار سازمان حمايت مي كند. سرمايه ساختاري تابعي از سرمايه انساني است چرا كه سرمايه انساني عامل تعيين كننده در شكل دهي به ساختارهاي سازماني است.

[1] – Youndth

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سازمانهايي از قبيل بانك كه علاقمند به سرمايه گذاري روي سرمايه فكري در سازمان خود مي باشند. مي توانند با توجه به تحقيق هاي حاضر تعدادي از شاخص ها را به عنوان شاخص هاي موثر براي اولويت بندي سرمايه گذاري انتخاب نمايند. (به نوعي سعي مي كنيم تا ميزان ريسك سرمايه گذاري بر روي شاخص هاي سرمايه فكري را كاهش دهيم) اين تحقيق مي تواند پايه اي براي تحقيقات گروه در خصوص رتبه شاخص ها در ساير سازمانها و نقطه شروعي براي روش جديد سنجش سرمايه فكري با تكيه به وزن دهي شاخص ها براساس اولويت بندي آنها باشد.

با توجه به مطالب فوق در انجام اين تحقيق اهدافي كه متصور است به طور خلاصه به شرح زير مي باشد:

– تعيين مهمترين شاخص هاي سرمايه فكري در بانكهاي دولتي و غيردولتي

1) تعيين مهمترين شاخص هاي سرمايه انساني در بانكهاي دولتي و غيردولتي

2) تعيين مهمترين شاخص هاي سرمايه مشتري در بانكهاي دولتي و غيردولتي

3) تعيين مهمترين شاخص هاي سرمايه ساختاري در بانكهاي دولتي و غيردولتي

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانک های دولتی  و غیر دولتی با استفاده از روش AHP با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *