پایان نامه ارشد رابطه بين خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام شركت پس از يك سال از ورود به بازار سرمایه

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2 ـ 5  ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ­ها طبق شرايط متغيرها

با توجه به تجزيه و تحليل ارائه شده در فصل چهارم كه در خصوص هر فرضيه انجام گرفت، ابتدا به تفكيك، به نتايج هر فضيه اشاره نموده و سپس به نتيجه­گيري كلي در خصوص يافته­هاي اين پژوهش مي­پردازيم.

1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول

با توجه به آزمون­ها و تحليل­هايي كه از روش رگرسيون و همبستگي در فصل (4 ) انجام شد و همان طور كه در جدول (4ـ4) مشاهده مي­شود، به اين نتيجه رسيديم كه ضريب همبستگي مثبت بين دو متغير خطاي پيش­بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام شركت­ها در سال ورود به بازار سرمايه ايران وجود دارد و مقدار آن 345/0 است؛ كه اين ضريب همبستگي در حد ضعيف مي­باشد و در واقع متغيرهاي ياد شده نمي­توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضريب تعيين تعديل شده به دست آمده كه مقدار 108 /0 مي­باشد، نشان مي­دهد كه 8/10% از تغييرات بازده غيرعادي سهام توسط خطاي پيش­بيني سود هر سهم توضيح داده مي­شود و بقيه تغييرات مربوط به متغيرهايي مي­باشد كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسي­ها نشان داد كه فرضيه فوق تأييد گرديده و رابطه خطي و مثبت بين خطاي پيش­بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در سال ورود به بازار سرمايه وجود دارد، به عبارت ديگر هر چه دقت پيش­بيني سود هر سهم بيشتر باشد (خطاي پيش­بيني كمتر)، بازده غيرعادي كمتر خواهد بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول با یافته های حاصله از تحقیقات فرت [1] (2001)،یانتی و فلورانس(2009)،جرجیا[2] (2003)، کلارکسون[3] (2002)، لونکانی [4]  وهمکاران(2005) و لیوتان[5]  (2008) مطابقت دارد ولی با نتایج تحقیق محمد عمران(2004) تضاد دارد. وی به این نتیجه رسیده بود که سهام انتشار یافته دارای بازده های غیر عادی مثبت از شروع انتشار تا یکسال بعد می باشد ، در حالی که با توجه به یافته های ما از نمونه مورد بررسی در این پژوهش ، سهام شرکت های جدیدالورود دارای بازده های غیر عادی منفی در سال ورود به بازار سرمایه می باشد. این موضوع می تواند ناشی از کارا نبودن بازار سرمایه ایران و همچنین مربوط به شرایط خاصی باشد که در سالهای 1382 تا 1384 بر بورس اوراق بهادار تهران حاکم بوده است .

1 ـ 1 ـ 2 ـ 5نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل

با توجه به آزمون­ها و تحليل­هايي كه از روش رگرسيون و همبستگي در فصل 4 انجام شد و همان طور كه در جدول (8 ـ 4) مشاهده مي­شود، هيچ يك از متغيرهاي كنترل در نظر گرفته شده، با توجه به سطح معني­داري (sig ) كه بيشتر از 5% مي­باشد، در مدل معني­دار نيستند و نبايد به معادله رگرسيون اضافه شوند. به عبارت ديگر متغيرهاي كنترل شامل: اندازه شركت، اهرم مالي، بازده دارايي، بازده دارايي ثابت، نسبت وجوه نقد عملياتي، نسبت هزينه بهره، توزيع سود نقدي و نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، متغيرهايي تأثيرگذار در روابط بين خطاي پيش­بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه نمي­باشند.

2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم

با توجه به آزمون­ها و تحليل­هايي كه از روش رگرسيون و همبستگي در فصل (4 ) انجام شد و همان طور كه در جدول (10ـ 4 ) مشاهده مي­شود، به اين نتيجه رسيديم كه ضريب همبستگي مثبت بين دو متغير خطاي پيش­بيني سود هر سهم و بازده غير عادي سهام شركت­ها پس از گذشت يك سال از ورود و حضور در بازار سرمايه ايران وجود دارد و مقدار آن 464/0 است؛ كه اين ضريب همبستگي در حد متوسط مي­باشد و با توجه به ضريب تعيين تعديل شده بدست آمده كه مقدار آن 205/0 مي­باشد، نشان مي­دهد كه 5/20% از تغيرات بازده غير عادي سهام توسط خطاي پيش­بيني سود هر سهم توضيح داده مي­شود و ما بقي تغييرات مربوط به عوامل و متغيرهايي مي­باشد كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسي­ها نشان داد كه فرضيه فوق تأييد گرديده و رابطه خطي و مثبت بين خطاي پيش­بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود و حضور در بازار سرمايه ايران وجود دارد، نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز با یافته های حاصله از تحقیقات فرت [6] (2001)،یانتی و فلورانس  [7] (2009)،جرجیا  [8] (2003)، کلارکسون[9] (2002)، لونکانی [10]  وهمکاران (2005) و لیوتان   [11] (2008) در تضاد نمی باشد .

1ـ2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل

با توجه به آزمون­ها و تحليل­هايي كه از روش رگرسيون و همبستگي در فصل (4 ) انجام شد و همان طور كه در جدول (14 ـ 4 ) مشاهده مي­شود، هيچ يك از متغيرهاي كنترل در نظر گرفته شده، با توجه به سطح معني­داري (sig ) كه بيش­تر از 5% مي­باشد در مدل چندگانه معني­دار نيستند و نبايد به معادله رگرسيون اضافه شوند. به عبارت ديگر متغيرهاي كنترل شامل: اندازه شركت، اهرم مالي، بازده ارايي، بازده دارايي ثابت، نسبت وجوه نقد عملياتي، نسبت هزينه بهره، توزيع سود نقدي، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، متغيرهايي تأثيرگذار در روابط بين خطاي پيش­بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود و حضور در بازار سرمايه نمي­باشند.

[1] . Fert

[2]. Jrjya

[3]. Clarkson

[4]. Lonkany

[5]. Lyotan

[6] . Fert

[7].Yanty and Florence

[8]. Jrjya

[9]. Clarkson

[10]. Lonkany

[11]. Lyotan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

  • آيا خطاي پيش­بيني سود هر سهم بر بازده غير عادي سهام شركت­ها در سال ورود به بورس تأثير مي­گذارد؟
  • آيا اين تأثير با گذشت يك سال از ورود شركت­ها به بورس همچنان وجود دارد يا تغيير مي­كند؟و در صورت تغيير ناشي از چه عواملي است؟

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *