پایان نامه بررسی ارتباط بازده غير عادي با ميزان محافظه كاري در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-  آزمون فرضیه های پژوهش

در این بخش باتوجه به نتایج حاصل از آزمونهای آماری انجام شده در ارتباط با متغیرهای پژوهش ، فرضیه ها ی آماری مورد آزمون قرار گرفته اند . به گونه ای که در ابتدا و پس از بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته مدلهای رگرسیونی ایستایی(مانایی) وپایایی(نامانایی) متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی و مفروضات کلاسیک مدل رگرسیونی ؛ الگوی لازم برای تخمین مدل رگرسیونی مرتبط با هر یک از فرضیه های پژوهش تعیین شده است و سپس مدل های مورد نظر برآورد و نتایج حاصل از آن تخمین زده می شود همچنین با توجه به اینکه دلایل استفاده از آزمون های آماری در بخش قبلی تشریح شده است لذا به منظور جلوگیری از تکرار مکررات ، از تاکید مجدد بر آنها  صرف نظر گردیده است .

1-4-4-آزمون آماری فرضیه های گروه اول

با توجه به اینکه هدف از آزمون فرضیه های گروه اول بررسی رابطه بین محافظه کاری با عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی غیر عادی و همچنین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی غیر عادی می باشد .لذا فرضیه های آماری به شرح جدول زیر ارائه شده است .

1-1-4-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته در فرضیه های گروه اول

همانگونه که در بخش قبل اشاره شد در این پژوهش نرمال يا غير نرمال بود متغیر های وابسته  مدلهای رگرسیونی  با استفاده از آزمون كلموگوروف- اسمیرنوف (KS)  مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین با توجه به اینکه در مدلهای رگرسیونی مندرج در جدول شماره 18-4 تنها متغیر  به عنوان متغیر وابسته به شمار می روند. لذا خلاصه نتایج این آزمون در قالب جدول زیر نمایان شده است .

همانگونه که در جدول شماره 20-4  نمایان است سطح معناداری  کمتر از 0.05می باشد که این موضوع بیانگر رد فرض نرمال بودن داده ها در سطح اطمینان 95% می باشد .همچنین با نگاهی اجمالی به نمودارهای پراکندگی متغیرهای مورد بحث نسبت به خط توزیع نرمال (نگاره21-4) در خواهیم یافت که متغیرهای مذبور از یک توزیع نرمال پیروی نمی نمایند . لذا این متغیر نیز همچون متغیر وابسته اشاره شده در بخش اول این فصل با استفاده ازروش جانسون نرمال سازی شده است .که نتایج حاصل از نرمال سازی به شرح زیر می باشد.

نتایج استفاده از روش جانسون بیانگر این مطلب است که بعد از تعدیل متغیر سطح معناداری به 0.66 تغییر کرده است که این موضوع بیانگر نرمال شدن متغیر مورد بحث می باشد .با این وجود جهت اطمینان نرمال بودن دادها آزمونks  مجدداً برای این متغیر محاسبه گردید که نتایج این آزمون  در جدول زیر گنجانده شده است .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقيق:

  • شناسايي رابطه بين محافظه كاري و عدم تقارن اطلاعاتي
  • شناسايي رابطه بین محافظه كاري و نرخ بازده غير عادي
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه كارهايي به منظور بهبود استانداردهاي حسابداري با توجه به نتايج پژوهش 

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *