پایان نامه بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- بیان مساله

در عصر حاضر که رویکرد اصلی سازمان ها و شرکت ها دائما در حال تغییر است(حرکت از اقتصاد صنعتی به اقتصاد فراصنعتی) تمرکز اصلی بر دانش و اطلاعات براي بقا و سودآوري می‌باشد و سرمایه انسانی، هسته اصلی در این تحول محسوب می شود. بنابراین موفقیت بالقوه سازمان ها، بیشتر به توانایی هاي فکري که فراتر از دارایی هاي فیزیکی است بستگی دارد . از این رو سازمان ها باید توجه خاصی به بهبود و توسعه سرمایه فکري و سرمایه انسانی خود داشته باشند. متاسفانه حسابداري مالی و حسابداري مدیریت پاسخگوي این تغییر شرایط نیستند. به علاوه پارادایم هاي حسابداري و فناوري مرتبط با آنها براي محاسبه این انتقالات اقتصادي مفهوم سازي نشده اند و استفاده مستمر از ابزارهاي  سنجش فعلی که خلاف قاعده نتیجه داده اند متناسب با شرایط این عصر نمی باشد(فلام هولتز ،2001)

توماس کان محقق و اندیشمند در زمینه حسابداري منابع انسانی ، پیشنهاد می کند افراد هر گروهی در یک مقطع زمانی ، داراي پارادایمی مشترك هستند که می خواهند به مدل ها، ارزش ها، الگوها و نمادهاي سازمانی مشترکی اعتقاد داشته باشند. بر طبق این تعریف، گروهی از محققان و متخصصان، که از حسابداري منابع انسانی و فرض کردن این منابع (انسانی) به عنوان دارایی، حمایت می کنند به طور یقین مبدا یک پارادایم هستند. اکثر نظریه پردازان نوین، معتقدند افراد در سازمان هاي خود، دارایی هاي ارزشمندي محسوب می شوند که باید اذعان کرد از دارایی هاي فیزیکی سازمان هم، مهم تر هستندو باید بر مبناي یک معیار مناسب اندازه گیري شوند. طبق نظر توماسکان پارادایم ها تغییر کرده و تحول می یابند، آنها به آرامی حرکت می کنند ولی در نهایت این تغییر رخ می دهد.(طالب نیا،1390)

پارادایم پیشنهاد شده براي منابع انسانی ، برتعهد سازمان در قبال منابع انسانی یا افراد، زمانی که آنها را استخدام می کنند تمرکز دارد. این تاکید بر مدیریت توانایی هاي کارکنان است. چنین تمرکزي می تواند با در نظر گرفتن معیار هاي واقعی براي ارزش‌گذاري منابع انسانی و گزارش اطلاعات مالی مربوط به منابع انسانی، یک راه کاملا قابل قبول باشد.  آینده حسابداري منابع انسانی در جهت تغییر به سمت این پارادایم جدید تمرکز دارد.(هرمان ،2005)

سیستم حسابداري فعلی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی و تأمین کننده نیازهاي اطلاعاتی گروههاي مختلف استفاده کننده، اطلاعات مالی مربوط به مهمترین سرمایه واحدهاي اقتصادي یعنی نیروي انسانی را اندازه گیري و افشاء نمی نماید. از طرفی در کشورهاي در حال توسعه به ویژه در کشور ما ایران، منابع انسانی ماهر و متخصص، جزء دارایی هاي نادري هستند که مدیریت تمامی واحدهاي اقتصادي براي ارتقاء سطح کیفی و کمی عملکرد خود، در جستجوي آنها بوده و با صرف هزینه هاي گزاف سعی در آموزش آنها براي رسیدن به سطح مطلوب را دارند.

سوال اصلی تحقیق این می باشد که آیا اطلاعات مربوط به حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ها تاثیر دارد ؟

و میزان تاثیر این نوع اطلاعات در مقایسه با اطلاعات ساختاری و سازمانی به چه میزان می‌باشد ؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق

  • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق

2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

5-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

6-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *