پایان نامه بررسی قدرت پیش بینی سود جامع نسبت به سود خالص برای پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

3.2 مدل مفهومی و فرضیه ­های تحقیق

3.2.1 مدل مفهومی تحقیق

امروزه بحث هماهنگ­سازی استانداردهای حسابداری بین­المللی با استانداردهای حسابداری ملی در اولویت ملاحظات گزارشگری مالی قرار گرفته و به یکی از مباحث داغ در حرفه حسابداری ایران تبدیل شده است. هماهنگ­سازی به معنی کاهش تفاوت­های میان استانداردهای حسابـداری ملی به حداقل ممکن است (خوش­طینت و رحیمیمان، 1383). از دیدگاه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه­ی واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، به سود سرمایه­گذاران است و منجر به کاهش هزینه­های اداری جهت دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می­گردد. در یک بازار سرمایه­ی یکپارچه، منطق وجود مجموعه­ی واحدی از استانداردها آشکار است، زیرا این مجموعه واحد، مقایسه­پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می­بخشد و به کارگیری سرمایه در فراسوی مرزها را کاراتر می­سازد.

اما تلاش برای هماهنگ­سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین­المللی، زمانی قرین موفقیت خواهد بود که در خصوص پذیرش و اجرای آن اطمینان لازم به وجود آید. این اطمینان جز با شناخت استانداردهای حسابداری بین­المللی و تأثیر پذیرش آنها بر بازار سهام داخلی امکانپذیر نیست. بنابراین، پیش از پذیرش استانداردهای حسابداری بین­المللی، می­بایست به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و موارد افتراق آنها را با استانداردهای حسابداری ملی معین کرد. بی­شک با تعیین موارد افتراق موجود بین استانداردهای حسابداری ملی و بین­المللی، عمل هماهنگ­سازی استانداردها با آگاهی و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

در میان استانداردهای حسابداری گوناگون، استاندارد مربوط به شیوه­ی گزارشگری سود جامع جایگاه ویژه­ای دارد به این دلیل که سود یکی از مهم­ترین معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت و تصمیمات سرمایه­گذاران محسوب می­شود. علت تأکید بر سود جامع هم آن است که آن همه­ی تغییرات غیر مالکانه در حقوق صاحبان سهام، در طی یک دوره را در برمی­گیرد و لذا عملکـرد شرکت را بهتـر از سایر روش­های اندازه­گیری سود نشان می­دهد. استاندارد حسابداری بین­المللی شماره 1 با عنوان “نحوه­ی ارائه­ی صورت­های مالی”، استانداردی است که به این موضوع پرداخته است.

همانطور که در فصل دوم نیز بیان شد، اصطلاح سود جامع برای توصیف کل اجزای آن، یعنی سود خالص و سایر اجزای سود جامع استفاده می­شود. سود خالص درآمدها و هزینه­های مرتبط با مبادلات و رویدادهای عادی را که طی یک دوره­ی مشخص در یک واحد تجاری به وقوع پیوسته­اند، گزارش می­کند. درحالی­که، سایر اجزای سود جامع اشاره به درآمدها، هزینه­ها، سودها و زیان­هایی دارد که به دلیل ماهیت موقتی و غیرعادی خود از سود خالص حذف و تحت بخشی جداگانه با عنوان سایر اجزای سود جامع در صورت عملکرد مالی نشان داده می­شوند (IAS1، بند 7).

در رابطه با سایر اجزای سود جامع دو پرسش مطرح است که لازم است قبل از تهیه­ی صورت­های مالی به آن پاسخ داده شود:

  1. متشکل از چه اقلامی باشد؟
  2. در کدام قسمت از صورت­های مالی گزارش شود؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت که سایر اجزای سود جامع متشکل از اقلام گوناگونی است و در استانداردهای حسابداری مختلف، متفاوت است. در مورد این موضوع به طور مفصل در فصل دوم بحث شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت 2.6 مبانی نظری تحقیق مندرج در فصل دوم مراجعه نمایید. اما در خصوص سوال دوم باید به این نکته اشاره کنیم که برای ارائه­ی سایر اجزای سود جامع سه روش به شرح زیر وجود دارد:

  1. گزارش سایر اجزای سود جامع به عنوان بخشی از صورت تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه،
  2. گزارش سایر اجزای سود جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائه­ی یک صورت عملکرد مالی واحد)،
  3. گزارش سایر اجزای سود جامع در یک صورت عملکرد مالی جداگانه (رویکرد ارائه­ی دو صورت عملکرد مالی جداگانه).

هیئت استانداردهای حسابداری مالی در پیش­نویس نحوه­ی گزارشگری سود جامع (FASB, 1996)، استفاده از هر سه روش فوق را برای ارائه­ی سایر اجزای سود جامع مجاز می­داند تا اینکه در سال 2011، در بروزرسانی استانداردهای حسابداری شماره 05-2011، موضوع 220 با عنوان “ارائه­ی سود جامع” گزارش سود جامع را در صورت تغییرات حقوق صاحبان سرمایه حذف می­کند (FASB, 2011). علت حذف این روش آن بود که در صورت­های مالی بر مبنای ارزش­های تاریخی به دلیل آنکه اجازه داده می­شد تا بسیاری از اقلامی که به صورت بالقوه با ارزش مرتبط هستند در صورت عملکرد مالی انعکاس نیابند و مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سرمایه ترازنامه منعکس شوند یا حتی مورد اندازه­گیری و شناسایی قرار نگیرند، صورت­های مالی از شفافیت کمتری برخوردار بوده و همواره مورد انتقاد بوده­اند. عدم گزارش تغییرات بااهمیت ارزش شرکت در صورت عملکرد مالی و انعکاس مستقیم آن در بخش حقوق صاحبان سرمایه ترازنامه کیفیت سود را کاهش می­دهد و به نقش آن به عنوان یک ورودی مهم در ارزش­گذاری آسیب وارد می­سازد. در این راستا، مدیران به مدیریت سود تشویق می­شوند و باعث می­شود استفاده­کنندگان اطلاعات مالی با استنباط­های گمراه­کننده­ای روبرو شوند (واتس و زیمرمن، 1986).

به طور مشابه، IASB نیز در استاندارد حسابداری بین­المللی شماره 1 با عنوان “نحوه­ی ارائه صورت­های مالی” رویکرد ارائه یک صورت عملکرد واحد و رویکرد ارائه­ی دو صورت عملکرد جداگانه را برای گزارشگری سایر اجزای سود جامع (IASB,2007)، پذیرفت هر چند که به استفاده از روش اول، یعنی رویکرد ارائه­ی یک صورت عملکرد واحد، تأکید بیشتری دارد. در ایران رویکرد ارائه­ی دو صورت عملکرد جداگانه پذیرفته شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های تحقیق:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی بیان مسئله پرسش­های زیر قابل طرح است:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این تحقیق معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر است با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *