پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3 مقدمه

در این فصل از پژوهش حاضر که به توضیح روش پژوهش اختصاص یافته است، و در آن روش تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، نحوة محاسبه متغیرهای تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری داده ها و واکاوی داده ها به طور مبسوط توضیح داده شده است.

در منابع مختلف تحقیق به گونه های متفاوتی تعریف شده است  که کم بیش همه آنها بر «حقیقت یابی» تأکید دارد. در این بخشی به ذکر دو تعریف از تحقیق پرداخته شده است. تعریف اول تحقیق فرآیندی منظم است که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوال های مورد نظر و مطرح شده در چارچوب موضوع تحقیق به دست آید. چنین پاسخ هائی ممکن است کمی و ذهنی، نظیر یافته های تحقیقات بنیادی یا بر عکس قابل لمس و ویژه مانند یافته ای تحقیقات کاربردی باشد، که در هر حال محقق سعی دارد حقایقی را آشکار کند و بر اساس تعبیر و تفسیر این حقایق به دانشی نو دست یابد. تعریف دیگری که از تحقیق شده است، تحقیق را یک فعالیت منظم و مدون می داند که هدف آن کشف و گشترش دانش و حقیقت است. محقق با انجام  این فعالیت منظم، که بر پایه تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض دربارة چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده، برآن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند.

2-3 روش تحقیق

تحقیق حاضر در حقیقت از نظر هدف تحقیق کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش، هدایت می شوند. و از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می شود. با توجه به ماهیت تحقیق حاضر از روش تحلیل همبستگی برای بررسی فرضیات استفاده شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

با توجه به اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف است ارائه می شوند بنابراین این تحقیق در پی این است که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.

الف) رابطه ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ب) رابطه ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

ج) رابطه ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

د) رابطه ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد.

تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه با فرمت ورد

Author: 92

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *