پایان نامه رشته حسابداری: رابطه بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6-2- متغیر های تحقیق

متغیر وابسته: ارزش بازار سرمایه شرکت: با استفاده از اطلاعات مالی شرکت ها که در سایت بورس موجود است تکمیل می گردد

تعریف مفهومی :ارزش بازار سهام از ضرب تعداد سهام در ارزش بازار سهام بدست می آید.

تعریف عملیاتی : ارزش بازار سرمایه شرکت، با استفاده از اطلاعات مالی شرکت ها که در سایت بورس موجود است تکمیل می گردد (متغیر وابسته )

متغیرهای مستقل:

نسبت هزینه منابع انسانی به کل دارایی :این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا بیان شده و کل دارائی های شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد.

تعریف مفهومی :

حسابداری منابع انسانی کوششی است برای شناسایی و گزارش سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی که انتظار می‌رود منافعی مازاد بر منافع عادی در آینده برای شرکت ایجاد کنند. بر اساس این تعریف، نیروی انسانی هر سازمانی، زمانی باید به‌عنوان دارایی در متن صورتهای مالی گزارش شوند که انتظار رود می‌توانند موجب افزایش سود آوری آینده شرکت از طریق بهبود تولید و ارائه کالاها و خدمات شوند (Flamholtz et al., 2002). انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA, 1983) حسابداری منابع انسانی را بدین‌گونه تعریف کرده است: “حسابداری منابع انسانی فرایند شناسایی و اندازه‌گیری داده‌های مربوط به نیروی انسانی شرکتها و تبادل این اطلاعات با بخشهای ذینفع به‌منظور کمک به تصمیم‌های استفاده‌کنندگان داخلی و خارجی سازمان است.” سرمایه انسانی را می‌توان دانش اکتسابی اشخاص تعریف کرد که در طول حیات خویش به‌دست می‌آورند و از آن در تولید و ارائه کالا و خدمات بهتر، استفاده می‌کنند (Afiouni, 2007).

تعریف عملیاتی :

نسبت هزینه منابع انسانی: جهت جمع آوری داده های مربوط به منابع انسانی از فرمول فلم هولتز(1998) استفاده خواهد شد که در این روش ، پرسشنامه طراحی می شود که حاوی سوالات هزینه منابع انسانی شرکت ها می باشد که از طریق صورت های مالی آن شرکت ها تکمیل می گردد. این پرسشنامه توسط افراد و یا شرکت ها تکمیل نمی گردد بلکه با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های با توجه به عدم در دسترس بودن برخی اطلاعات منابع انسانی (هزینه استخدام و گزینش،آموزش و بهینه سازی )تکمیل و پر می گردد.(متغیر مستقل )

تعریف مفهومی : این مفهوم از نسبت هزینه منابع انسانی(طبق فرمول هولمز) به کل دارائی های شرکت بدست می آید (فروغی و احمدنژاد)

تعریف عملیاتی : نسبت هزینه منابع انسانی به کل دارایی،این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا بیان شده و کل دارائی های شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد. (متغیر مستقل )

تعریف مفهومی : این مفهوم از نسبت هزینه منابع انسانی (طبق فرمول هولمز)به دارائی های سرمایه ای شرکت بدست می آید (فروغی و احمدنژاد)

تعریف عملیاتی : نسبت هزینه منابع انسانی به دارایی های سرمایه ای : این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا بیان شده و دارائی های سرمایه ای شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد. (متغیر مستقل )

تعریف مفهومی : این مفهوم از نسبت هزینه منابع انسانی (طبق فرمول هولمز)به هزینه حقوق و دستمزد و پاداش شرکت بدست می آید (فروغی و احمدنژاد)

تعریف عملیاتی : نسبت هزینه منابع انسانی به هزینه حقوق و دستمزد و پاداش، این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا بیان شده و هزینه حقوق و دستمزد و پاداش شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد. (متغیر مستقل )

تعریف مفهومی : این مفهوم از نسبت هزینه منابع انسانی (طبق فرمول هولمز)به سود عملیاتی شرکت بدست می آید (فروغی و احمدنژاد)

تعریف عملیاتی : نسبت هزینه منابع انسانی به سود خالص عملیاتی : این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا بیان شده و سود خالص عملیاتی شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد. (متغیر مستقل )

تعریف مفهومی : این مفهوم از نسبت هزینه منابع انسانی (طبق فرمول هولمز)به سود خالص شرکت بدست می آید (فروغی و احمدنژاد)

تعریف عملیاتی : نسبت هزینه منابع انسانی به سود خالص قبل از کسر مالیات : این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا بیان شده و سود خالص قبل از کسر مالیات شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد. (متغیر مستقل )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق

  • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق

2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

5-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

6-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *