پایان نامه شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-8 حسابرسی مستمر

ظهور تکنولوژی هایی که قابلیت ها را افزایش می دهد و موج رسوائیهایی که از شرکتها و سازمان ها بوجود می آید، تقاضای بیشتری را جهت تکنولوژی طراحی سیستم های جدید سنجش و اطمینان مستمر ( Continuous Assurance) موجب می گردد.

منظور از حسابرسی مستمر روشی است که حسابرسان را قادر می کند همزمان با وقوع یک رویداد یا مدت زمان کوتاهی بعد از آن، در خصوص موضوعات مرتبط با این رویداد که مدیریت سازمان، مسئولیت آن را به عهده دارد، گزارش ارائه نماید( CICA/AICPA. 1999به نقل از صالحی،61،1384).

حسابرسی مستمر بهتر است به عنوان کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی مدرن جهت حسابرسی تعریف شود. حسابرسی مستمر،گام دیگری درمسیر تکامل حسابرسی مالی از روشهای دستی به روشهای مبتنی بر سیستم می باشد ( Kuhn & Sutton, 2009,7).

نیاز به ” اطمینان” در اقتصاد جدید که مبتنی بر زمان بلادرنگ (  Real Time) می باشد تشدید گردیده است. با وجود سازمان های پیچیده که عملیات آن ها به صورت یکپارچه و یا پیوسته انجام می شود و وجود مجموعه ی بیشتری از قوانین و قواعد، پوشش دادن این حجم اطلاعات با سیستم حسابرسی سنتی صورتهای مالی امکان پذیر نیست. بعلاوه با بحرانهایی که به علت اتکاء بیش از حد به تکنولوژی بوجود آمده، نیازهای جدیدی در خصوص ایجاد اطمینان از مواردی مانند تغییرات در محیط و صنعت، وجود و اثربخشی کنترل ها و ریسک منابع انسانی و سایر موارد احساس می گردد  (  Vasarhelyi & et al,2003به نقل از صالحی،1384،62).

در حسابرسی مستمر لازم است حسابرس بتواند نظارت مستمری بر سیستمهای صاحبکار اعمال کند. در مورد برخی از صاحبکاران بزرگ ممکن است حضور همواره حسابرس در محیط صاحبکار ضرورت یابد. در مورد سایر صاحبکاران ممکن است نوعی دسترسی به سیستمهای صاحبکار از محل دفتر کار حسابرس ضرورت پیدا کند.استفاده از روشهای حسابرسی کامپیوتری به منظور ارتقای سطح کارایی حسابرسی امری ضروری به نظر می رسد، چه در غیر اینصورت ممکن است انجام عملیات،با بهای تمام شده و صرف زمان بیشتری همراه باشد(فرقاندوست حقیقی،1385، 78).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92