کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………

1-2-  بیان مسئله تحقیق  ………………………………………………………………………………..

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………….

1-4-  اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………..

1-5 – فرضیه‌های تحقیق  ………………………………………………………………………………

1-6-  کلیات روش وابزار تحقیق  …………………………………………………………………..

1-7-  قلمرو تحقیق  ………………………………………………………………………………………

1-7-1-  قلمرو مکانی ………………………………………………………………………….

1-7-2-  قلمرو زمانی ………………………………………………………………………….

1-7-3-  قلمرو موضوعی …………………………………………………………………….

1-8-  تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی ………………………………………………….

1-9-  ساختار تحقیق  …………………………………………………………………………………….

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………….

2-2-بخش اول: ادبیات و مبانی نظری تحقیق  ………………………………………………

2-2-1-خصوصی‌سازی  ……………………………………………………………………………….

2-2-1-1-تعریف و مفهوم خصوصی‌سازی  ……………………………………………………

2-2-1-2-  اهداف خصوصی‌سازی ………………………………………………………………..

2-2-1-3-  روش‌های خصوصی‌سازی ……………………………………………………………

2-2-1-4-  عوامل تاثیرگذار بر خصوصی‌سازی………………………………………………..

2-2-1-5-  خصوصی‌سازی در ایران ………………………………………………………………

2-2-1-6-  موانع خصوصی‌سازی در ایران ………………………………………………………

2-2-1-7-  خصوصی‌سازی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار …………………………..

2-2-1-8-  پیامدهایخصوصی‌سازی  ……………………………………………………………..

2-2-2-  کیفیت سود …………………………………………………………………………………….

2-2-2-1-  مفهوم سود از دیدگاه حسابداری……………………………………………………

2-2-2-2-  مفهوم اقتصادی سود…………………………………………………………………….

2-2-2-3-  پیدایش نظریه کیفیت سود…………………………………………………………….

2-2-2-4-  مفهوم کیفیت سود ……………………………………………………………………….

2-2-2-5-  عناصر کیفیت سود ………………………………………………………………………

2-2-2-6-  اهمیت ارزیابی کیفیت سود …………………………………………………………..

2-2-2-7-  معیارهای اندازه‌گیری کیفیت سود ………………………………………………….

2-2-2-8-  روش‌های ارزیابی کیفیت سود ………………………………………………………

2-2-2-9-  تحلیل کیفیت سود……………………………………………………………………….

2-3-  بخش دوم: سوابق و پیشینه تحقیق ……………………………………………………….

2-3-1-  تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………

2-3-1-  تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………….

2-4-  خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………

3-2-نوع روش تحقيق…………………………………………………………………………………….

3-3-طرح مسئله تحقيق……………………………………………………………………………………

3-4-فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………

3-5-قلمرو تحقيق……………………………………………………………………………………………

1

2

2

4

5

6

6

6

6

6

6

7

7

8

9

10

11

11

11

12

14

16

18

19

21

22

22

22

24

24

26

27

28

29

29

30

30

34

38

40

41

41

42

45

46

3-5-1-دوره زماني انجام تحقيق……………………………………………………………………….      46

3-5-2-مكان تحقيق……………………………………………………….. …………………………….       46

3-5-3-قلمرو موضوعي تحقيق…………………………………………………………………………      46

3-6-جامعه نمونه آماري ………………………………………………………………………………….     47

3-7-ابزار ونحوه گردآوري اطلاعات ………………………………………………………………….    47

3-8-تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………….   48

3-9-معرفي مدل تحقيق……………………………………………………………………………………..   48

3-10-متغييرهاي تحقيق وشاخص هاي اندازه گيري انها…………………………………………   50

3-11-روش هاي اماري تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………….   51

3-12-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………..   52

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق                                  53

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………   54

4-2-آمار توصيفي………………………………………………………………………………………….   54

4-3-آمار استنباطي…………………………………………………………………………………………   57

4-4-روش هاي اندازه گيري كيفيت سود………………………………………………………….   57

4-5-آزمون فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………..   58

4-5-1-آزمون t زوجي…………………………………………………………………………………..   59

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات                                         61

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………..    62

5-2-خلاصه تحقيق………………………………………………………………………………………    62

5-3-مروري بر يافته هاي تحقيق…………………………………………………………………….   62

5-4-بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………………………    63

5-5-پيشنهادهاي تحقيق………………………………………………………………………………..   64

5-5-1-پيشنهادهاي مبتني برنتايج حاصل از فرضيه هاي تحقيق………………………….   64

5-5-2-پيشنهادهاي موضوعي براي تحقيقات آتي……………………………………………..  65

 

فهرست شکل ها، جدول ها، نمودارها، فرمول ها

 

آزمون f ليمر ……………………………………………………………………………………………………….72

آزمون t زوجي…………………………………………………………………………………………………….73

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این تحقیق نیز بررسی تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *